Tiêu chuẩn việt nam 6220-1997 cốt liệu nhẹ cho bêtông

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6220 : 1997

  CỐT LIỆU NHẸ CHO BÊ TÔNG – SỎI , DĂM SỎI VÀ CÁT KERAMZIT –YÊU CẦU KĨ THUẬT


  Lightweight aggregates for concrete – Expanded clay, gravel and sand – Technical requirements​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6220-1997-cốt-liệu-nhẹ-cho-bêtông.jpg
  1. Phạm vi ứng dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho sỏi, dăm sỏi và cát keramzit, là vật liệu xốp tạo thành do nung nở khoáng silicát (đất sét, á sét, đá phiến các loại, đất khuê tảo dạng tấm trepen,điatômit, arginit,alevrolit) được dùng làm cốt liệu cho chế tạo bê tông nhẹ (bê tông cách âm, cách nhiệt; bê tông nhẹ chịu lực và bê tông nhẹ cách âm, cách nhiệt chịu lực).
  2. Yêu cầu kĩ thuật
  2.1. Phân loại theo kích thước hạt và thành phần.
  2.1.1. Sỏi và dăm sỏi keramzit có cỡ hạt lớn hơn 5mm được phân thành các nhóm theo kích thước hạt:
  • Từ 5mm đến 10mm;
  • Lớn hơn 10mm đến 20mm;
  • Lớn hơn 20mm đến 40mm.
  Chú thích: Tuỳ yêu cầu sử dụng có thể sản xuất loại sỏi, dăm sỏi có kích thước 2,5mm đến 10mm hoặc hỗn hợp nhóm loại 5mm đến 20mm và đối với vật liệu cách nhiệt từ 5mm đến 40mm.
  2.1.2. Thành phần cỡ hạt của mỗi nhóm loại sỏi, dăm sỏi và trong giới hạn quy định ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.