Tiêu chuẩn việt nam 6171-2005 công trình biển giám sát kỹ thuật

 1. xaydungduclinh
  công trình biển cố định
  admin, nhauyen, kstuankiet2 người khác thích bài này.
 2. hoaiphuong0703
  giám sát kỹ thuật và phân cấp công trình biển cố định
  admin, nhauyen, kstuankiet1 người khác thích bài này.
 3. hoangnhauyen
  tiêu chuẩn giám sát kỹ thuật và phân cấp công trình biển cố định
  admin, nhauyenkstuankiet thích bài này.
 4. kstuankiet
  tiêu chuẩn phân cấp công trình biển cố định
  adminnhauyen thích bài này.
 5. nhauyen
  tiêu chuẩn công trình biển cố định
  admin thích bài này.