Tiêu chuẩn việt nam 6161-1996 phòng cháy chữa cháy chợ trung tâm

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 6161 : 1996

  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - CHỢ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI-YÊU CẦU THIẾT KẾ


  Fire protection - Markets and shopping centres - Design requirements​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6161-1996-phòng-cháy-chữa-cháy-chợ-trung-tâm.jpg
  1. Phạm vi áp dụng.
  Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) khi thiết kế xây dựng mới hay cải tạo mở rộng chợ kiên cố, chợ bán kiên cố và trung tâm thương mại.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn.
  TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế.
  TCVN 5738 : 1993 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kĩ thuật.
  TCVN 5760 : 1993 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
  TCVN 5717 : 1993 Van chống sét.
  TCVN 4756 : 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
  3. Thuật ngữ
  3.1. Tổng diện tích gian hàng là diện tích các gian, quầy hàng kinh doanh.
  3.2. Diện tích kinh doanh là tổng diện tích gian hàng và diện tích các buồng, phòng tham gia kinh doanh.
  3.3. Chợ là khu tập trung nhiều quầy hàng, gian hàng, hàng hoá và người để mua, bán, trao đổi.
  3.4. Trung tâm thương mại là khu kinh doanh buôn bán giao dịch thương mại và có các dịch vụ đa dạng.
  4. Phân loại chợ
  4.1. Phân loại theo kiến trúc xây dựng :
  a) Chợ kiên cố là chợ cố định được thiết kế và xây dựng với bậc chịu lửa I và II;
  b) Chợ bán kiên cố là chợ cố định mà nhà, quầy hàng và các công trình khác trong chợ được thiết kế và xây dựng với bậc chịu lửa III.
  c) Chợ tạm là chợ không ổn định mà lều, quán trong chợ được xây dựng với bậc chịu lửa IV, V
  Chú thích: Bậc chịu lửa của nhà và công trình được quy định trong bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.