Tiêu chuẩn việt nam 6160-1996 phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6160:1996

  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - NHÀ CAO TẦNG - YÊU CẦU THIẾT KẾ


  Fire protection - High rise building - Design requirements​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6160-1996-phòng-cháy-chữa-cháy-nhà-cao-tầng-yêu-cầu-thiết-kế.jpg
  1. Phạm vi áp dụng.
  Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy chữa cháy (PCCC) khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo, mở rộng đối với các nhà, công trình dân dụng cao tầng.
  Tiêu chẩn này không áp dụng cho các nhà, công trình cao trên 100m và các nhà hát, nhà thể thao, hội trường.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 2622:1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.
  • TCVN 5738:1993 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kĩ thuật.
  • TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
  • TCVN 5717:1993 Van chống sét.
  • TCVN 4756:1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
  3. Thuật ngữ
  Các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  3.1. Nhà cao tầng là nhà và các công trình công cộng có chiều cao từ 25m đến 100m (tương đương từ 10 tầng đến 30 tầng).
  3.2. Chiều cao nhà cao tầng là độ cao được tính từ mặt vỉa hè đến mép dưới máng nước. Tum, bể nước, buồng máy của thang máy, máy móc, thiểt bị hút khói bên trên mái không tính vào chiều cao hay số tầng của nhà cao tầng.
  Tầng hầm, tầng nửa ngầm mà mặt trần của nó cao hơn mặt vỉa hè phía ngoài không quá 15 m thì không tính vào số tầng của nhà cao tầng đó.
  4. Quy định chung.
  4.1. Thiết kế PCCC cho công trình dân dụng cao tầng phải tuân theo các quy định của tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn an toàn PCCC khác có liên quan. 4.2 Khi thiết kế PCCC cho nhà cao tầng để xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, phải dựa vào quy hoạch của toàn khu, hay cụm và đồng thời kết hợp chặt chẽ với giải pháp thiết kế PCCC của công trình bên cạnh (tổ chức đường giao thông, hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy, thông tin báo cháy...).
  4.2. Thiết kế nhà cao tầng phải được thoả thuận về thiết kế và thiết bị PCCC với cơ quan có thẩm quyền.
  5. Yêu cầu về chịu lửa.
  5.1. Nhà cao tầng phải được thiết kế với bậc chịu lửa I và giới hạn chiu lửa tối thiểu của các cấu kiện chính cũng như vật liệu để làm các cấu kiện đó được quy định trong bảng l .

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.