Tiêu chuẩn việt nam 6081-1995 bản vẽ nhà và công trình xây dựng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6081-1995

  BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THỂ HIỆN CÁC TIẾT DIỆN TRÊN MẶT CẮT VÀ MẶT NHÌN - NGUYÊN TẮC CHUNG

  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6081-1995-bản-vẽ-nhà-và-công-trình-xây-dựng.jpg
  1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc chung cho việc thể hiện mặt cắt và mặt nhìn trên các bản vẽ nhà và công trình dân dụng.
  Tiêu chuẩn này không bao gồm các chỉ dẫn cho các loại vật liệu đặc biệt.
  2. Tài liệu tham khảo
  ISO 128 - Bản vẽ kĩ thuật- Nguyên tắc trình bày
  3. Các quy tắc
  3.1. Tiết diện chính sẽ được làm nổi bằng các nét dầy, nếu như các đường nét cơ bản trong bản vẽ không thể hiện rõ được các mặt cắt hoặc mặt nhìn (xem hình 1).
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6081-1995-bản-vẽ-nhà-và-công-trình-xây-dựng-1.jpg
  3.2. Nếu phương pháp này (3.1) thể hiện không đầy đủ thì đơn giản là dùng các nét gạch song song hoặc đánh bóng (xem hình 2 và hình 3)
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6081-1995-bản-vẽ-nhà-và-công-trình-xây-dựng-2.jpg
  3.3. Trước khi chọn nét song song hoặc đánh bóng thích hợp, cần cân nhắc để đưa ra các phương pháp trình bày có thể sử dụng lại nhiều lần các đường nét đó.
  3.4. Khi cần thiết, ý nghĩa của nét song song và đánh bóng được ghi chú rõ ràng.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.