Tiêu chuẩn việt nam 6067-2004 xi măng poóc lăng bền sunphat

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6067 : 2004

  XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT - YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Sulphate resisting portland cement - Technical requirements​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6067-2004-xi-măng-poóc-lăng-bền-sunphat.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 6067 : 2004 thay thế cho TCVN 6067 : 1995.
  TCVN 6067 : 2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng - Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT - YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Sulphate resisting portland cement - Technical requirements​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng bền sun phát sử dụng cho các công trình xây dựng trong môi trường xâm thực sun phát.
  2. Tài liệu viện dẫn
  3. Quy định chung
  3.1 Xi măng poóc lăng bền sun phát là sản phẩm được nghiền mịn từ clanhke xi măng poóc lăng bền sun phát với thạch cao (TCVN 5439 : 2004).
  3.2 Thạch cao sử dụng để sản xuất xi măng poóc lăng bền sun phát phải thỏa mãn tiêu chuẩn TCXD 168 - 89.
  3.3 Xi măng poóc lăng bền sun phát gồm các mác: PCSR30, PCSR40, PCSR50, trong đó:
  • PCSR: là ký hiệu xi măng poóc lăng bền sun phát;
  • Các trị số 30, 40, 50 là cường độ nén tối thiểu của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng N/mm2 (MPa) xác định theo TCVN 6016 : 1995.
  4. Yêu cầu kỹ thuật
  Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng poóc lăng bền sun phát quy định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.