Tiêu chuẩn việt nam 6025-1995 bê tông phân mác theo cường độ nén

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6025 : 1995

  BÊ TÔNG – PHÂN MÁC THEO CƯỜNG ĐỘ NÉN


  Concrete – Classification by compressive strength​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6025-1995-bê-tông-phân-mác-theo-cường-độ-nén.jpg
  1 Đối tượng
  Tiêu chuẩn này quy định hệ thống mác bê tông theo cường độ nén đặc trưng ở tuổi 28 ngày.
  2 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại bê tông chế tạo bằng các loại xi măng phù hợp với quy định chung trong TCVN 5438: 1991 (ISO/R 597)
  3 Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 5438: 1991 (ISO/R 597) Xi măng – Thuật ngữ định nghĩa.
  • TCVN 3105: 1993 (ISO 1920 và ISO 2736) Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.
  • TCVN 3118: 1993 (ISO 4012) Bê tông nặng – Xác định cường độ nén.
  4 Định nghĩa
  Cường độ đặc trưng biểu thị mác bê tông là giá trị cường độ mà trong tổng các kết quả thử cường độ nén chỉ có 5% số mẫu là nằm dưới giá trị bê tông quy định (theo bảng 1).
  5 Mẫu thử
  Mẫu thử chuẩn có hình dáng khối lập phương 150mm u 150mm u 150mm với kích thước chính xác theo quy định trong TCVN 3105: 1993 (ISO 1920). Mẫu được chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN 3105: 1993 (ISO 2736).
  Chú thích: Trường hợp sử dụng các mẫu khối lập phương hoặc trụ kích thước theo TCVN 3105: 1993 (ISO 1920 và ISO 2736) thì kết quả thử phải được quy đổi về kích thước mẫu chuẩn theo các hệ số tương ứng quy định trong TCVN 3118: 1993.
  6 Phân mác
  Các mác bê tông quy định trong bảng 1 được xác lập trên cơ sở cường độ nén (TCVN 3118: 1993 (ISO 4012), tính bằng MPa, của mẫu thử là khối lập phương(150mm x 150mm x 150mm))

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.