Tiêu chuẩn việt nam 5889-1995 bản vẽ các kết cấu kim loại

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 5889: 1995
  ISO 5261: 1981 (E)

  BẢN VẼ CÁC KẾT CẤU KIM LOẠI


  Technical drawings for metal components​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-5889-1995-bản-vẽ-các-kết-cấu-kim-loại.jpg
  0. Mở đầu
  Để cho thống nhất tất cả các kích thước ở trong tiêu chuẩn này được tính bằng milimét
  Nên hiểu rằng nếu tính bằng các đơn vị khác thì cũng đạt hiệu quả tương đương và không ảnh hưởng gì đến các nguyên tắc được thiết lập. Những hình vẽ được chọn chỉ để minh họa cho lời văn và có thể là hình vẽ không hoàn chỉnh.
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định những quy tắc cần thiết bổ sung cho các tiêu chuẩn biểu diễn của các bản vẽ lắp và có thể là hình vẽ không hoàn chỉnh chi tiết liên quan đến:
  • Kết cấu kim loại bao gồm những bảng và tấm phẳng, các thanh kim loại định hình và các phần tử được cấu tạo thành (bao gồm các cầu,dàn, cột,……);
  • Các thiết bị nâng chuyển
  • Các bể chứa và bình áp suất
  • Các thanh máy, cầu thang chuyển động và băng tải.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  ISO 128, Bản vẽ kĩ thuật - Nguyên tắc chung vẽ biểu diễn
  ISO 129, Bản vẽ kĩ thuật- ghi kích thước
  ISO 406, Bản vẽ kĩ thuật- Dung sai các kích thước dài và kích thước góc – chỉ dẫn trên bản vẽ.
  ISO 1000, Đơn vị SI và hướng dẫn sử dụng cách dùng các bội số của chúng và một số đơn vị khác >
  ISO 2553, Mối hàng – biểu diễn quy ước trên bản vẽ.
  ISO 3098/1, Bản vẽ kĩ thuật- chữ viết – Phần một: Các kiểu chữ thường dùng
  ISO 3898, Cơ sở để thiết kế các kết cấu – kí hiệu chung
  ISO 5455, Bản vẽ kĩ thuật-Tỷ lệ
  ISO 5457, Bản vẽ kĩ thuật- Kích thước bản vẽ và cách trình bày.
  3. Biểu diễn các lỗ, bulông có đinh tán.
  3.1. Biểu diễn trên các mặt phẳng hình chiếu vuông góc với trục của chúng.
  Dùng những dấu hiệu dưới đây, vẽ bằng nét đậm, để biểu diễn các lỗ, bulông và đinh tán trên những mặt phẳng hình chiếu vuông góc với trục của chúng (các bảng 1 và 2)
  Ký hiệu diễn tả lỗ không có dấu chấm ở tâm

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.