Tiêu chuẩn việt nam 5865-1995 cần trục thiếu nhi

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 5865 : 1995

  CẦN TRỤC THIẾU NHI


  Pioneer crane​
  5865.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho cần trục xây dựng loại nhỏ dạng cần trục thiếu nhi có tải trọng nâng 0,5 tấn, tầm với cố định, có cơ cấu nâng được dẫn động điện (có hoặc không có tay quay phụ kèm theo), di chuyển và quay toàn vòng bằng tay; khi cần trục làm việc được đặt cố định trên nền đất hoặc trên sàn công trình.

  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cán trục xây dựng loại nhỏ dạng cần, có các thông số khác với quy định trong tiêu chuẩn này.

  1. Yêu cầu kĩ thuật

  1.1. Các thông số cơ bản của cần trục thiếu nhi được quy định ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.