Tiêu chuẩn việt nam 5759-1993 đồng hồ đo nước lạnh kiểu cánh quạt

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 5759 : 1993

  ĐỒNG HỒ ĐO NưỚC LẠNH KIỂU CÁNH QUẠT – YÊU CẦU KĨ THUẬT


  Propeller water meter – Specifications​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-5759-1993-đồng-hồ-đo-nước-lạnh-kiểu-cánh-quạt.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đồng hồ đo nước lạnh kiểu cánh quạt (gọi tắt là đồng hồ) dùng để đo lượng nước chảy trong đường ống dẫn ở điều kiện làm việc với áp lực không lớn hơn 0,7MPa và nhiệt độ không quá 40oC.
  1. Thuật ngữ cơ bản
  Tên gọi, kí hiệu, định nghĩa của các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được quy định trong bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.