Tiêu chuẩn việt nam 5759-1993 đồng hồ đo nước lạnh kiểu cánh quạt

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 5759 : 1993

  ĐỒNG HỒ ĐO NưỚC LẠNH KIỂU CÁNH QUẠT – YÊU CẦU KĨ THUẬT


  Propeller water meter – Specifications​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-5759-1993-đồng-hồ-đo-nước-lạnh-kiểu-cánh-quạt.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các đồng hồ đo nước lạnh kiểu cánh quạt (gọi tắt là đồng hồ) dùng để đo lượng nước chảy trong đường ống dẫn ở điều kiện làm việc với áp lực không lớn hơn 0,7MPa và nhiệt độ không quá 40oC.
  1. Thuật ngữ cơ bản
  Tên gọi, kí hiệu, định nghĩa của các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được quy định trong bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. kstuankiet
  đồng hồ đo nước lạnh kiểu cánh quạt
 3. nhauyen
  yêu cầu kỹ thuật đồng hồ đo nước lạnh kiểu cánh quạt
 4. xaydungduclinh
  tiêu chuẩn việt nam đồng hồ đo nước lạnh kiểu cánh quạt
  admin, hoangnhauyenhoaiphuong0703 thích bài này.
 5. hoaiphuong0703
  Tiêu chuẩn 5759 - 1993 áp dụng cho các đồng hồ đo nước lạnh kiểu cánh quạt (gọi tắt là đồng hồ) dùng để đo lượng nước chảy trong đường ống dẫn ở điều kiện làm việc với áp lực không lớn hơn 0,7MPa và nhiệt độ không quá 40oC
  adminhoangnhauyen thích bài này.
 6. hoangnhauyen
  đồng hồ đo nước lạnh kiểu cánh quạt dùng để đo lượng nước chảy trong đường ống dẫn
  admin thích bài này.
 7. Kaiser132
  bài viết hữu ích
  admin thích bài này.
 8. Dung.NV
  rat cam on
  admin thích bài này.