Tiêu chuẩn việt nam 5726-1993 bê tông nặng xác định cường độ lăng trụ

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 5726 - 1993

  BÊ TÔNG NẶNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ LĂNG TRỤ VÀ MODUN ĐÀN HỒI KHI NÉN TĨNH


  Heavyweight concrete Method for determination of prismatic compresive strenght and static modulus of elasticity.​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-5726-1993-bê-tông-nặng-xác-định-cường-độ-lăng-trụ.jpg
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử cường độ lăng trụ, modun đàn hồi khi nén tĩnh của bê tông nặng.
  1. THIẾT BỊ THỬ.
  • Máy nén ;
  • Biến dạng kế ;
  • Thước lá kim loại.
  1.1. Máy nén: Sử dụng các loại máy nén thủy lực dùng để xác định cường độ chịu nén của bê tông theo TCVN 3118 - 1993.
  1.2. Biến dạng kế: sử dụng biến dạng kế đòn bẩy hoặc các loại đồng hồ đo biến dạng lắp trên khung gá vào mẫu (hình 1). Các dạng đo biến dạng phải đảm bảo độ chính xác của các số đo biến dạng tương đối với ± 5.10-6.
  2. CHUẨN BỊ MẪU THỬ
  2.1. Chuẩn bị 6 viên mẫu lăng trụ, 3 viên dùng để thử cường độ, 3 viên dùng để modun đàn hồi. Khi cắt bê tông từ vết cấu để tạo mẫu, nếu không có đủ 3 viên cho mỗi chỉ tiêu thì được phép sử dụng hai viên để thử từng chỉ tiêu.
  2.2. Việc lấy mẫu hỗn hợp bê tông, đúc, bảo dưỡng khoan cắt mẫu bê tông và chọn kích thước để thử cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi được tiến hành theo TCVN 3105 - 1993.
  2.3. Kết cấu sản phẩm yêu cầu thử mẫu ở trạng thái nào thì mẫu được chuẩn bị để thử đúng ở trạng thái đó. Cách đưa mẫu về các trạng thái khác nhau được tiến hành theo TCVN 3115 - 1993.
  2.4. Trên 4 mặt đứng của từng viên mẫu kẻ 4 đường trung bình song song với trục dọc của viên để đặt khoảng cách đo biến dạng. Khoảng cách đo được đặt cách đều hai đáy viên mẫu. Khoảng cách đo được chọn với kích thước tối thiểu: Lớn hơn 2,5 lần đường kính cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu nhưng không nhỏ hơn 100mm và 50mm khi dùng các thiết bị đo biến dạng tương ứng là khung lắp đồng hồ và biến dạng kế đòn bẩy và tối đa: Không lớn hơn 2/3 chiều cao viên mẫu.
  2.5. Dựa vào các đường kẻ đã gạch, gá dụng cụ đo biến dạng lên 4 mặt của viên mẫu.
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-5726-1993-bê-tông-nặng-xác-định-cường-độ-lăng-trụ-1.jpg
  Hình 1: Khung và đồng hồ đo biến dạng
  3. TIẾN HÀNH THỬ.
  3.1. Chọn các thang lực thích hợp của máy để khi nén giá trị tải lớn nhất dự kiến sẽ sử dụng nằm trong khoảng 20 - 80% tải trọng tối đa của thang lực.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.