Tiêu chuẩn việt nam 5718-1993 mái sàn bê tông cốt thép

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 5718:1993
  TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪNG PHẦN
  Nhóm H

  MÁI VÀ SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - YÊU CẦU KĨ THUẬT CHỐNG THẤM NƯỚC


  Reinforced concrete roof and floor in buildings – Technical requirements for waterproofing​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-5718-1993-mái-và-sàn-bê-tông-cốt-thép-trong-công-trình-xây-dựng.jpg
  Tiêu chuẩn này quy định một số giải pháp kĩ thuật chống thấm nước bằng vật liệu chống thấm vô cơ và sàn bê tông cốt thép khu vực dùng nước trong các nhà ở, công trình công cộng và công trình công nghiệp.
  Tiêu chuẩn này dùng cho chống thấm nước mưa và nước sinh hoạt. Không dùng cho chống thấm nước hóa chất.
  1. Quy định chung
  1.1. Định nghĩa
  1.1.1. Mái bê tông cốt thép: mái nhà làm bằng bêtông cốt thép với mọi độ dốc.
  Mái bê tông cốt thép nếu trong tiêu chuẩn này bao gồm các dạng; Mái không có lớp chống nóng; Mái có lớp chống nóng; Mái làm mới; Mái cũ cần sửa chữa.
  1.1.2. Sàn khu dùng nước: Sàn bê tông cốt thép ở khu vực có dùng nước như buồng tắm, buồng vệ sinh, khu giặt, khu rửa trong các công trình.
  1.1.3. Bê tông chống thấm: bê tông có khả năng nước thấm qua.
  1.2. Thành phần bê tông chống thấm mác 200, B6 (tình cho 1m3 bê tông) ghi ở bảng 1

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.