Tiêu chuẩn việt nam 5696-1992 bột màu xây dựng xanh crom oxit

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 5696 - 1992

  BỘT MÀU XÂY DỰNG - XANH CROM OXIT


  Building Pigment - Chrome oxide Green​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-5696-1992-bột-màu-xây-dựng-xanh-crom-oxit.jpg
  LỜI NÓI ĐẦU
  TCVN 5696 - 1992 do Viện vật xây dựng biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trình duyệt và được Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành theo quyết định số 105/QĐ ngày 8 tháng 12 năm 1992.

  BỘT MÀU XÂY DỰNG - XANH CROM OXIT


  Building Pigment - Chrome oxide Green​
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột màu xanh crom oxit có thành phần chủ yếu là crom (III) oxit Cr2O3 ở dạng bột khô, mịn, màu xanh lá cây đậm, không trộn lẫn với các chất màu vô cơ, hữu cơ hoặc chất độn khác, dùng để sản xuất gạch lát nền, granitô, sơn vôi…trong ngành xây dựng.
  1. YÊU CẦU KỸ THUẬT
  1.1. Theo thành phần hóa học và tính chất lý học, bột màu xanh crom oxit được phân thành ba hạng theo bảng sau:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.