Tiêu chuẩn việt nam 5642-1992 đá khối thiên nhiên sản xuất đá ốp lát

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 5642 : 1992

  ĐÁ KHỐI THIÊN NHIÊN ĐỂ SẢN XUẤT ĐÁ ỐP LÁT


  Natural stone blocks for manufacturing slabs​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-5642-1992-đá-khối-thiên-nhiên-sản-xuất-đá-ốp-lát.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho đá khối khai thác từ đá mỏ nguyên khai thác, bằng phương pháp cơ giới, thủ công hoặc kết hợp cơ giới với thủ công, dùng để sản xuất đá ốp lát theo TCVN 4732: 1989.
  1. Yêu cầu kĩ thuật
  1.1. Đá nguyên khai thác để sản xuất đá khối phải đảm bảo chất lượng theo quy định ở phụ lục 1.
  1.2. Đá khối có dạng hình hộp chữ nhật với chiều rộng và chiều cao từ 0,2 đến 2,0m và chiều dài đến 3m.
  1.3. Theo thể tích, đá khối được phân ra 5 nhóm theo bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.