Tiêu chuẩn việt nam 5303-1990 an toàn cháy

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 5303 : 1990

  AN TOÀN CHÁY - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA


  Fire safety Terminology and definitions​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-5303-1990-an-toàn-cháy.jpg
  Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa của những khái niệm về an toàn cháy; thống nhất áp dụng trong nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất và đời sống thuộc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và các lĩnh vực chuyên môn khác liên quan;
  Mỗi thuật ngữ trong tiêu chuẩn có thuật ngữ tiếng Anh tương ứng. Trong phụ lục các thuật ngữ được xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Việt

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.