Tiêu chuẩn việt nam 5178-2004 an toàn khai thác chế biến đá lộ thiên

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 5178 : 2004

  QUY PHẠM AN TOÀN TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ LỘ THIÊN


  Safety technical rules for stone explosion and processing in the open-cast mines​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-5178-2004-an-toàn-khai-thác-chế-biến-đá-lộ-thiên.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định những biện pháp kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cơ sở khai thác đá hầm lò và chế biến đá xẻ.
  2. Tài liệu viện dẫn
  TCVN 4586:1997 Vật liệu nổ công nghiệp - Yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng.
  TCVN 4756:89 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
  3. Quy định chung
  3.1. Tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác và chế biến đá và mọi người lao động đều phải thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động và các quy định trong các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn ngành (TCN) liên quan.
  3.2. Các đơn vị phải có các chức danh sau đây theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về tiêu chuẩn, trình độ, năng lực cán bộ:
  • Giám đốc điều hành mỏ,
  • Người chỉ huy nổ mìn,
  • Cán bộ chuyên trách (hoặc bán chuyên trách) về công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường.
  3.3. Nội quy lao động của mỏ được xây dựng và ban hành theo quy định của pháp luật về lao động. Các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn lao động và vệ sinh lao động do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
  3.4. Người lao động có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành của cơ quan y tế có thẩm quyền và được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Người không đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn quy định đối với công việc đang đảm nhận được chuyển sang làm công việc khác phù hợp.
  3.5. Người lao động tại mỏ phải qua lớp huấn luyện về kỹ thuật an toàn và hàng năm phải tổ chức huấn luyện nhắc lại một lần. Kết quả huấn luyện phải ghi vào sổ theo dõi, có chữ ký của người lao động và người huấn luyện. Sau khi học tập, kiểm tra sát hạch, chỉ những người đạt yêu cầu trở lên mới được giao công việc.
  3.6. Đơn vị khai thác đá phải:
  • có đường lên xuống núi để công nhân đi lại thuận lợi, an toàn. Khi độ dốc của đường lớn hơn 30o phải có lan can chắc chắn;
  • có phương tiện chuyên chở phù hợp cho người đi làm phải qua sông, suối, hồ trong mặt bằng thi công. Các phương tiện chuyên chở phải đảm bảo an toàn theo quy định của đăng kiểm có thẩm quyền.
  3.7. Người sử dụng lao động và người lao động phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hiện hành. Đặc biệt chú trọng những điểm sau:
  • phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác cho người lao động;
  • tại những khu vực nguy hiểm, phải có biển báo, bảng chỉ dẫn an toàn, đề phòng tai nạn…đặt tại vị trí dễ thấy, dễ đọc. Các vị trí đặt thiết bị, trạm điện,…phải có nội quy vận hành và an toàn;
  • không được bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các chi tiết hoặc làm vệ sinh công nghiệp khi máy móc, thiết bị đang hoạt động;
  • phải có biện pháp chống bụi tích cực ở những khâu phát sinh nhiều bụi như khoan, nổ mìn, nghiền, sàng, chế biến đá;
  • nhà cửa, công trình trong phạm vi công trường phải theo đúng các yêu cầu quy định về phòng chống cháy nổ;
  • nơi ăn ở của công nhân phải làm cách khu vực sản xuất và chế biến đá ít nhất 500 m, nằm ngoài bán kính của vùng nguy hiểm khi nổ mìn đã được quy định trong thiết kế và không ở cuối hướng gió chính trong năm;
  • khi có nguy cơ xảy ra sự cố về an toàn lao động, phải thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để loại trừ nguyên nhân có thể gây ra sự cố;
  • khi xảy ra sự cố về an toàn lao động, giám đốc điều hành mỏ phải thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố; cấp cứu, sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm; kịp thời báo cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật.
  • phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về an toàn lao động và vệ sinh lao động theo quy định. Tất cả các trường hợp tai nạn lao động, sự cố có liên quan đến người lao động phải được khai báo, điều tra, xử lý, thống kê theo các quy định của pháp luật hiện hành.
  3.8. Khi giao việc mỗi ca, cán bộ chỉ huy (đội trưởng, quản đốc…) phải ghi sổ phân công hoặc phiếu giao việc cho từng công nhân hoặc tổ sản xuất, trong đó phải ghi đầy đủ và cụ thể biện pháp an toàn lao động. Người giao việc và người nhận việc phải ký vào sổ hoặc phiếu.
  3.9. Khi bố trí người vào làm việc, cán bộ trực tiếp chỉ đạo sản xuất (tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc) phải xem xét cụ thể hiện trường, nếu đảm bảo an toàn mới bố trí công việc.
  3.10. Người lao động phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định an toàn tại vị trí làm việc và các vị trí có liên quan. Khi phát hiện thấy hiện tượng nguy hiểm, bản thân phải tích cực đề phòng và báo ngay cho cán bộ phụ trách biết để có biện pháp giải quyết kịp thời.
  4. Kỹ thuật an toàn trong khai thác đá lộ thiên
  4.1. Chuẩn bị khai trường
  4.1.1. Phương pháp mở vỉa và trình tự khai thác mỏ phải được lựa chọn trên cơ sở so sánh các phương án kinh tế - kỹ thuật và có đủ các biện pháp an toàn, để đảm bảo cho công tác khai thác đạt hiệu quả.
  4.1.2. Trước khi mở vỉa phải:
  • dọn sạch cây cối hoặc chướng ngại vật trong phạm vi mở tầng;
  • di chuyển nhà cửa, công trình nằm trong phạm vi nguy hiểm do nổ mìn, đá lăn;
  • làm đường lên núi đảm bảo đưa thiết bị, vật liệu đến nơi công tác và người đi lại thuận tiện, an toàn;
  • chuẩn bị bãi thải và đường vận chuyển đá, đất đá thải;
  • làm mương thoát nước và bờ ngăn nước chảy vào khai trường, nếu khai thác các mỏ nằm dưới mức thoát nước tự nhiên.
  4.1.3. Quá trình xây dựng cơ bản để chuẩn bị khai thác phải tiến hành theo đúng thiết kế đã được duyệt. Nếu thay đổi thiết kế phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền duyệt thiết kế.
  4.2. Yêu cầu an toàn khi mở tầng
  4.2.1. Khi khai thác ở trên núi hay xuống sâu đều phải tạo tầng. Kích thước của tầng phụ thuộc vào điều kiện thực tế và khả năng hoạt động của thiết bị sử dụng.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.