lavita thuận an

Tiêu chuẩn việt nam 5-1978 tài liệu thiết kế hình biểu diễn hình chiếu

 1. Tiêu-chuẩn-việt-nam-5-1978-tài-liệu-thiết-kế-hình-biểu-diễn-hình-chiếu.jpg
  Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế cho TCVN 5 - 74.
  Tiêu chuẩn này quy định các quy tắc biểu diễn vật thể trên các bản vẽ của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng.
  1. QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1. Các hình biểu diễn của vật thể phải vẽ theo phương pháp các hình chiếu vuông góc. Vật thể được đặt ở giữa người quan sát và mặt phẳng hình chiếu tương ứng (hình 1).
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-5-1978-tài-liệu-thiết-kế-hình-biểu-diễn-hình-chiếu-1.jpg
  Hình 1
  1.2. Sáu mặt của một hình hộp được dùng làm sáu mặt phẳng hình chiếu cơ bản và được trả ra cho trùng với một mặt phẳng như hình 2. Mặt 6 còn có thể đặt ở bên cạnh mặt 4 (hình 2).
  1.3. Các hình biểu diễn bao gồm hình chiếu, hình cắt, mặt cắt và hình trích…
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-5-1978-tài-liệu-thiết-kế-hình-biểu-diễn-hình-chiếu-2.jpg
  Hình 2

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoaiphuong0703
  hệ thống tài liệu thiết kế
 3. hoangnhauyen
  hình biểu diễn, hình chiếu, hình cắt
 4. kstuankiet
  tiêu chuẩn hệ thống tài liệu thiết kế
  admin, xaydungduclinhnhauyen thích bài này.
 5. nhauyen
  Tiêu chuẩn 5 - 1978 ban hành để thay thế cho tiêu chuẩn 5 - 1974
  adminxaydungduclinh thích bài này.
 6. xaydungduclinh
  Tiêu chuẩn 5 - 1978 quy định các quy tắc biểu diễn vật thể trên các bản vẽ của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng
  admin thích bài này.
 7. connguoimo
  hệ thống tài liệu thiết kế
  admin thích bài này.