Tiêu chuẩn việt nam 4745-2005 xi măng danh mục chỉ tiêu chất lượng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4745 : 2005

  XI MĂNG – DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG


  Cements – List of properties​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4745-2005-xi-măng-danh-mục-chỉ-tiêu-chất-lượng.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định danh mục chỉ tiêu chất lượng của các loại xi măng theo TCVN 5439:2004.
  2. Tài liệu viện dẫn
  • TCVN 5438 : 2004 Xi măng – Thuật ngữ, định nghĩa
  • TCVN 5439 : 2004 Xi măng – Phân loại.
  3. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu
  • Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa theo TCVN 5438:2004.
  • Tên gọi, ký hiệu loại xi măng theo TCVN 5439:2004.
  4. Danh mục chỉ tiêu chất lượng của xi măng
  Danh mục chỉ tiêu chất lượng của xi măng và đơn vị đo được quy định ở Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoangnhauyen
  tiêu chuẩn việt nam xi măng
 3. kstuankiet
  danh mục chỉ tiêu chất lượng xi măng
 4. nhauyen
  Tiêu chuẩn 4745 - 2005 quy định danh mục chỉ tiêu chất lượng của các loại xi măng
  admin, hoaiphuong0703xaydungduclinh thích bài này.
 5. xaydungduclinh
  chỉ tiêu chất lượng của xi măng
  adminhoaiphuong0703 thích bài này.
 6. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn chỉ tiêu chất lượng của các loại xi măng
  admin thích bài này.