Tiêu chuẩn việt nam 4710-1998 vật liệu chịu lửa gạch samốt

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4710 : 1998

  VẬT LIỆU CHỊU LỬA - GẠCH SAMỐT


  Refractory materials - Fireclay bricks​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4710-1998-vật-liệu-chịu-lửa-gạch-samốt.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4710 : 1998 thay thế cho TCVN 4710 - 89.
  TCVN 4710 : 1998 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 33 hoàn chỉnh trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

  VẬT LIỆU CHỊU LỬA - GẠCH SAMỐT


  Refractory materials - Fireclay bricks​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gạch chịu lửa samốt nung có hàm lượng nhôm oxit từ 28% đến 45%, được sử dụng cho các thiết bị nhiệt của các ngành công nghiệp.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 4348 - 86 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit (AI2O3).
  • TCVN 179 - 86* Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ chịu lửa.
  • TCVN 201 - 86* Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ co phụ.
  • TCVN 202 - 86* Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng.
  • TCVN 176 - 86* Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ xốp biểu kiến, khối lượng thể tích.
  • TCVN 178 - 86* Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định giới hạn bền nén.
  3. Kiểu và kích thước cơ bản

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. kstuankiet
  vật liệu chịu lửa
 3. nhauyen
  gạch samốt
 4. xaydungduclinh
  tiêu chuẩn vật liệu chịu lửa
  admin, hoangnhauyenhoaiphuong0703 thích bài này.
 5. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn gạch samốt
  adminhoangnhauyen thích bài này.
 6. hoangnhauyen
  vật liệu chịu lửa gạch samốt
  admin thích bài này.