Tiêu chuẩn việt nam 4610-1988 kết cấu gỗ

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4610: 1988

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU GỖ- KÍ HIỆU QUY ƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ.


  System of documents for building design-Timber structures-Conventional symbols to be used on drawings.​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4610-1988-kết-cấu-gỗ.jpg
  Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2236:1977 “Tài liệu thiết kế. Thiết lập bản vẽ kết cấu gỗ”.
  1. Quy định chung.
  1.1. Tiêu chuẩn này để áp dụng để thể hiện các bản vẽ kết cấu gỗ trong thiết kế mới và thiết kế cải tạo, ở các giai đoạn thiết kế.
  1.2. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này, phải tuân theo những quy định của các tiêu chuẩn TCVN 95: 1963 “Bu lông”, TCVN 1091: 1975 “Hàn”, TCVN 2: 1974 đến TCVN 12: 1974 “Tài liệu thiết kế “ và các tiêu chuẩn có liên quan.
  1.3. Những ký hiệu quy ước chung về vật liệu gỗ và dạng liên kết trong kết cấu gỗ được trình bày trong bảng, nếu sử dụng những kí hiệu không có trong bảng này thì phải chú thích trên bản vẽ.
  2. Các ký hiệu quy ước.
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4610-1988-kết-cấu-gỗ-1.jpg
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4610-1988-kết-cấu-gỗ-2.jpg
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4610-1988-kết-cấu-gỗ-3.jpg
  b) Kích thước nhỏ (hoặc chiều dày) mặt cắt ngang cửa: Gỗ hộp, gỗ ván, gỗ bản đệm (bằng thép bằng), chốt thẳng dọc hoặc nghiêng dọc, chốt gỗ bẹt hoặc chốt tre, bản đệm gỗ – bằng mm.
  c) Đường kính của: Gỗ xúc hoặc gỗ cây, bulông, đinh chốt, vít, chốt tròn trơn hoặc chốt tròn răng, chốt gỗ tròn hoặc chốt tre, đinh đỉa bằng m (viết ngay sau kí hiệu chữ T).
  h- Kích thước lớn (hoặc chiều cao) mặt cắt ngang của các chi tiết đã nêu ở kí hiệu b – bằng mm.
  l – Chiều dài của gỗ tròn (gỗ xúc, gỗ cây) gỗ mùn, gỗ phần tư, (gỗ góc) gỗ hộp, gỗ ván, bulông, đinh chốt, vít, bản đệm thép, chốt nêm ngang, chốt thẳng dọc hoặc chốt nghiêng dọc, chốt gỗ bẹt, đinh gỗ bẹt hoặc chốt tre dài và ngắn, đinh đỉa, bản đệm gỗ – bằng mm.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.