Tiêu chuẩn việt nam 4609-1988 thiết kế đồ dùng trong nhà

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4609: 1988

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ KÍ HIỆU QUY ƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ MẶT BẰNG NGÔI NHÀ

  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4609-1988-thiết-kế-đồ-dùng-trong-nhà.jpg
  Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2239 : 77 "Tài liệu thiết kế kí hiệu đồ đạc thông thường trên mặt bằng ngôi nhà".
  1. Quy định chung
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định kí hiệu các đồ dùng trong nhà để thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà với tỉ lệ 1 : 200 đến 1 : 100 trong thiết kế mới cũng như thiết kế cải tạo.
  1.2. Các kí hiệu phải vẽ theo đúng tỉ lệ của mặt bằng.
  1.3. Trong mọi trường hợp, các kí hiệu đều được vẽ bằng nét liền.
  Chú thích:
  Các đồ dùng chiếm diện tích tạm thời hoặc đặt phía trên mặt phẳng cắt được phép vẽ bằng nét chấm gạch đậm (tủ treo,giá sách trên tĐờng v.v....)
  1.4. Trường hợp phải dùng kí hiệu chĐa được quy định trong tiêu chuẩn này cần có chú thích trên bản vẽ.
  2. Kí hiệu quy Ước
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4609-1988-thiết-kế-đồ-dùng-trong-nhà-1.jpg
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4609-1988-thiết-kế-đồ-dùng-trong-nhà-2.jpg
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4609-1988-thiết-kế-đồ-dùng-trong-nhà-3.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.