lavita thuận an

Tiêu chuẩn việt nam 4609-1988 thiết kế đồ dùng trong nhà

 1. Tiêu-chuẩn-việt-nam-4609-1988-thiết-kế-đồ-dùng-trong-nhà.jpg
  Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2239 : 77 "Tài liệu thiết kế kí hiệu đồ đạc thông thường trên mặt bằng ngôi nhà".
  1. Quy định chung
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định kí hiệu các đồ dùng trong nhà để thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà với tỉ lệ 1 : 200 đến 1 : 100 trong thiết kế mới cũng như thiết kế cải tạo.
  1.2. Các kí hiệu phải vẽ theo đúng tỉ lệ của mặt bằng.
  1.3. Trong mọi trường hợp, các kí hiệu đều được vẽ bằng nét liền.
  Chú thích:
  Các đồ dùng chiếm diện tích tạm thời hoặc đặt phía trên mặt phẳng cắt được phép vẽ bằng nét chấm gạch đậm (tủ treo,giá sách trên tĐờng v.v....)
  1.4. Trường hợp phải dùng kí hiệu chĐa được quy định trong tiêu chuẩn này cần có chú thích trên bản vẽ.
  2. Kí hiệu quy Ước
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4609-1988-thiết-kế-đồ-dùng-trong-nhà-1.jpg
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4609-1988-thiết-kế-đồ-dùng-trong-nhà-2.jpg
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4609-1988-thiết-kế-đồ-dùng-trong-nhà-3.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. xaydungduclinh
  hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng
  admin, nhauyen, kstuankiet2 người khác thích bài này.
 3. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng
  admin, nhauyen, kstuankiet1 người khác thích bài này.
 4. hoangnhauyen
  Tài liệu thiết kế kí hiệu đồ đạc thông thường trên mặt bằng ngôi nhà
  admin, nhauyenkstuankiet thích bài này.
 5. kstuankiet
  Tiêu chuẩn 4609 -1988 quy định kí hiệu các đồ dùng trong nhà để thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà với tỉ lệ 1 : 200 đến 1 : 100 trong thiết kế mới cũng như thiết kế cải tạo
  adminnhauyen thích bài này.
 6. nhauyen
  quy định kí hiệu các đồ dùng trong nhà để thể hiện trên bản vẽ mặt bằng
  admin thích bài này.
 7. Hồ Văn Thuận
  thanks ad....!
  admin thích bài này.
 8. Kiến Thợ
  TK đồ dùng trong nhà
  admin thích bài này.
 9. Chiennv
  cám ơn ad!!!!!!!
  admin thích bài này.