Tiêu chuẩn việt nam 4530-2011 cửa hàng xăng dầu yêu cầu thiết kế

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 4530:2011

  CỬA HÀNG XĂNG DẦU – YÊU CẦU THIẾT KẾ


  Filling station - Specifications for design​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-tcvn-4530-2011-cửa-hàng-xăng-dầu-yêu-cầu-thiết-kế.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4530:2011 thay thế TCVN 4530:1998.
  TCVN 4530:2011 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế xây dựng các công trình xăng dầu - dầu khí biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  TCVN 4530:2011

  CỬA HÀNG XĂNG DẦU – YÊU CẦU THIẾT KẾ


  Filling station - Specifications for design​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các cửa hàng xăng dầu.
  Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để thiết kế các trạm cấp xăng dầu trong phạm vi của cơ sở công nghiệp.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.
  2 Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 2622, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
  • TCVN 4090, Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu – Tiêu chuẩn thiết kế.
  • TCVN 5334, Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
  • TCVN 6223, Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu chung về an toàn.
  3 Thuật ngữ, định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau:
  3.1 Cửa hàng xăng dầu (filling station)
  Công trình xây dựng phục vụ việc mua/bán xăng, điêzen, dầu hỏa, các loại dầu mỡ nhờn và khí dầu mỏ hóa lỏng đóng trong chai (LPG) v.v…
  3.2 Dịch vụ tiện ích (convenience stores)
  Các dịch vụ bên trong cửa hàng xăng dầu phục vụ cho hoạt động của người và phương tiện vận tải: rửa xe, sửa chữa bảo dưỡng xe, bãi đỗ xe, siêu thị phụ tùng cho phương tiện hoặc phục vụ ăn nhanh v.v…
  3.3 Khu bán hàng (selling area)
  Nơi bố trí cột bơm nhiên liệu, gian chứa dầu, mỡ nhờn, khí dầu mỏ hóa lỏng đóng trong chai.
  3.4 Các hạng mục xây dựng khác (other construction items)
  Gồm các hạng mục phục vụ rửa xe, tra dầu mỡ, phòng nghỉ trực ban, phòng vệ sinh, để máy phát điện, bể nước, bể xử lý nước thải v.v…
  3.5 Đảo bơm (pump island)
  Khu vực được xây cao hơn mặt bằng của cửa hàng để lắp đặt cột bơm nhiên liệu.
  3.6 Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu (vapour recovery system)
  Các thiết bị nhằm thu hồi và hạn chế hơi xăng dầu thoát ra ngoài không khí khi nạp và xuất xăng dầu.
  3.7 Họng nạp kín (fill adaptor and cap)
  Thiết bị được gắn cố định với bể chứa để phục vụ cho công tác nạp xăng dầu từ ôtô xitec vào bể chứa đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
  3.8 Van thở (breathing valve)
  Thiết bị để kiểm soát áp suất dư và áp suất chân không trong bể để đảm bảo an toàn cho bể chứa và chống tổn thất do bay hơi xăng dầu trong quá trình vận hành.
  3.9 Thiết bị ngăn lửa (equipment to prevent fire)
  Thiết bị ngăn chặn lửa cháy lan từ bên ngoài vào bên trong bể chứa xăng dầu.
  3.10 Nước thải của cửa hàng xăng dầu (wastewater from filling station)
  Nước thải của cửa hàng xăng dầu bao gồm:
  • Nước thải nhiễm xăng dầu: nước rửa xe, nước thải sau vệ sinh công nghiệp nền bãi khu vực bán hàng và kho chứa dầu mỡ nhờn;
  • Nước thải không nhiễm xăng dầu: nước mưa, nước sinh hoạt.
  3.11 Công trình công cộng (public works)
  Các trường học, bệnh viện, triển lãm quốc gia và các trung tâm thương mại.
  4 Quy định chung
  4.1 Khi thiết kế cửa hàng xăng dầu ngoài việc áp dụng quy định của tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các quy định hiện hành có liên quan.
  4.2 Thiết kế phòng cháy chữa cháy cho cửa hàng xăng dầu phải tuân thủ theo TCVN 2622 và phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt theo quy định hiện hành trước khi thi công xây dựng công trình.
  4.3 Biểu trưng logo, biển hiệu doanh nghiệp, biển báo, biển quảng cáo, màu sắc trang trí tại cửa hàng xăng dầu phải theo quy định của đơn vị quản lý kinh doanh.
  4.4 Cho phép bố trí các dịch vụ tiện ích bên trong cửa hàng xăng dầu với điều kiện đáp ứng các yêu cầu về khoảng cách an toàn phòng cháy được quy định tại Điều 5.
  4.5 Phân cấp cửa hàng xăng dầu theo tổng dung tích chứa xăng dầu được quy định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.