Tiêu chuẩn việt nam 4510-1988 studio âm thanh yêu cầu kỹ thuật

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4510 : 1988

  STUĐIÔ ÂM THANH – YÊU CẦU KĨ THUẬT VỀ ÂM THANH KIẾN TRÚC


  Sound studio – Technical specifications for room acoustics​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4510-1988-studio-âm-thanh-yêu-cầu-kỹ-thuật.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế mới các thể loại Stuđiô âm thanh trong phát thanh, truyền hình, điện ảnh và các lĩnh vực thu thanh khác theo kĩ thuật đơn thể và lập thể.
  Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đối với việc thiết kế cải tạo các Stuđiô hiện có và các công trình có sẵn thành Stuđiô âm thanh.
  Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với TCVN 4511 : 1988
  1. Thể tích của phòng.
  Thể tích của phòng cho các loại Stuđiô sau khi đã được xử lí âm thanh, tuỳ theo chức năng phòng, được quy định trong bảng 1.
  Thể tích của các phòng chưa xử lí âm thanh phải được chọn lớn hơn so với số liệu đã cho trong bảng 1, tuỳ theo yêu cầu của từng trường hợp cụ thể.
  Thể tích riêng của mỗi đơn vị nhạc được quy định tối thiểu là 40m3 ( xem phụ lục)

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.