Tiêu chuẩn việt nam 4450-1987 căn hộ ở tiêu chuẩn thiết kế

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4450 : 1987

  CĂN HỘ Ở - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


  Dwelling apartments - Design standard​
  4450.jpg
  Tiêu chuẩn này thay thế cho TC 36: 1969

  Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các loại nhà ở căn hộ xây dung tại các thành.phố, thị xã, thị trấn hay trong khu nhà ở của các cơ quan xí nghiệp trong phạm vi cả nước.

  Ngoài các quy định trong tiêu chuẩn này, còn phải tuân theo "TCVN 4451: 1987- Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế".

  Chú thích: Đối với những nhà ở căn hộ thiết kế cho các điểm dân cư nông trường, lâm trường về diện tích phòng và loại căn hộ phải tuân theo những quy định trong tiêu chuẩn này. Riêng về diện tích các bộ phận phụ (bếp, kho xí, tắm…) được phép thiết kế theo yêu cầu và đặc điểm sản xuất cho địa phương xây dựng.

  1. Yêu cầu thiết kế căn hộ.

  1.1. Trong nhà ở căn hộ, các căn hộ phải thiết kế độc lập, khép kín với đầy đủ các thành phần sau:
  • Các phòng ở;
  • Các bộ phận phụ.
  1.2. Căn cứ vào số nhân khẩu, các căn hộ được thiết kế theo bốn loại sau

  Loại căn hộ một phòng: từ 2 đến 3 người; Loại căn hộ hai phòng: từ 4 đến 5 người; Loại căn hộ ba phòng: từ 6 đến 7 người; Loại căn hộ bốn phòng: từ 8 người trở lên;

  1.3. Diện tích ở, diện tích sử dụng của từng loại căn hộ được quy định trong bảng 1:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.