lavita thuận an

Tiêu chuẩn việt nam 4434-2000 tấm sóng amiăng xi măng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4434 : 2000

  TẤM SÓNG AMIĂNG XI MĂNGYÊU CẦU KỸ THUẬT


  Asbestos-cement corrugated sheets – Technical requirements​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4434-2000-tấm-sóng-amiăng-xi-măng.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho tấm amiăng xi măng dạng sóng trung bình và sóng lớn (sau đây gọi chung là tấm sóng) có màu xám nhạt tự nhiên hoặc sơn phủ bề mặt, được sản xuất theo phương pháp xeo từ hai nguyên liệu cơ bản là xi măng pooclăng và amiăng crizotyl.
  Tấm sóng được dùng để lợp, bao che, ngăn cách cho các công trình xây dựng.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  TCVN 4435 : 2000 Tấm sóng amiăng xi măng – Phương pháp thử.
  3. Hình dạng và kích thước cơ bản
  3.1. Hình dạng
  Tấm sóng amiăng xi măng loại sóng trung bình và sóng lớn có hình dáng chung như hình 1.
  3.2. Kích thước cơ bản
  Kích thước cơ bản của tấm sóng và sai lệch cho phép được quy định ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoangnhauyen
  tấm sóng amiăng xi măng
 3. kstuankiet
  tiêu chuẩn tấm sóng amiăng xi măng
 4. nhauyen
  yêu cầu kỹ thuật tấm sóng amiăng xi măng
  admin, hoaiphuong0703xaydungduclinh thích bài này.
 5. xaydungduclinh
  Tiêu chuẩn 4434 - 2000 áp dụng cho tấm amiăng xi măng dạng sóng trung bình và sóng lớn (sau đây gọi chung là tấm sóng) có màu xám nhạt tự nhiên hoặc sơn phủ bề mặt, được sản xuất theo phương pháp xeo từ hai nguyên liệu cơ bản là xi măng pooclăng và amiăng crizotyl.
  adminhoaiphuong0703 thích bài này.
 6. hoaiphuong0703
  Tấm sóng được dùng để lợp, bao che, ngăn cách cho các công trình xây dựng
  admin thích bài này.