Tiêu chuẩn việt nam 4353-1986 đất sét để sản xuất gạch ngói nung

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4353 : 1986

  ĐẤT SÉT ĐỂ SẢN XUẤT GẠCH NGÓI NUNG – YÊU CẦU KĨ THUẬT


  Clay for production of burnt tiles and bricks – Technical requirements​
  4353.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất sét (kể cả đất sét nguyên thổ hay hỗn hợp của nhiều loại đất sét) dùng để sản xuất gạch đặc và ngói nung theo TCVN 1451: 1986 và TCVN 1452: 1986.

  1. Yêu cầu kĩ thuật

  1.1. Đất sét dùng để sản xuất gạch đặc và ngói nung là đất sét dễ cháy, có nhiệt độ nung thích hợp không lớn hơn 1050oC.

  1.2. Đất sét chứa muối tan hoặc những tạp chất có hại khác phải được xử lí thích hợp.

  1.3. Đất sét để sản xuất gạch đặc phải có thành phần hoá học như quy định ở bảng 1, chỉ tiêu kích cỡ hạt như quy định ở bảng 2 và các chỉ tiêu cơ lí như quy định ở bảng 3.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.