Tiêu chuẩn việt nam 4244-2005 thiết bị nâng thiết kế kiểm tra kỹ thuật

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4244:2005

  THIẾT BỊ NÂNG - THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA KỸ THUẬT


  Litting appliances – Design contruction and survey​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-tcvn-4244-2005-thiết-bị-nâng-thiết-kế-chế-tạo-và-kiểm-tra-kỹ-thuật.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4244:2005 thay thế cho:
  • TCVN 4244:86 – Qui phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng;
  • TCVN 5863:1995 – Thiết bị nâng, yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng;
  • TCVN 5862:1995 – Thiết bị nâng, phân loại theo chế độ làm việc;
  • TCVN 5864:1995 – Thiết bị nâng – Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích.
  TCVN 4244:2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC8 “Đóng tàu và Công trình biển” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  THIẾT BỊ NÂNG - THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA KỸ THUẬT


  Litting appliances – Design contruction and survey​

  Chương 1.
  QUI ĐỊNH CHUNG
  1.1. Qui định chung
  1.1.1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các thiết bị nâng sau:
  1. Cần trục kiểu cần: Cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, cần trục đường sắt, cần trục chân đế, …;
  2. Cầu trục và cổng trục các loại.
  3. Máy nâng:
  • Xe tời chạy theo ray trên cao;
  • Palăng điện, tời điện;
  • Palăng tay, tời tay;
  • Máy nâng xây dựng;
  4. Các loại bộ phận mang tải.
  1.1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thiết bị nâng được lắp đặt trên tàu biển, phương tiện thủy nội địa và trên các công trình biển.
  1.1.3. Việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn này là điều kiện để cấp phát và duy trì hiệu lực các giấy chứng nhận đã cấp.
  1.2. Tài liệu viện dẫn
  • TCVN 5179:90 – Máy nâng hạ - Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn;
  • ISO 4309:2004 – Cranes – Wire rope: care, maintenance, instrallation, examination and discard;
  • ISO 2408:2004 – Steel wire ropes for general purposes – Minium requirements;
  • ISO 148:1983 – Charpy impact test (V – notch);
  • IEC 144 – A liquid bath under ambient air pressure is used to determine the effectiveness of the seal component parts;
  • IEC 34 - 5 - Rotating electrical machines parts degree of protection (IP code) classification;
  • IEC 341 - Electrical Specifications - AC motors;
  • IEC TC 81 - Lightning protection.
  1.3. Các định nghĩa
  1. Kiểm định
  Việc kiểm tra, thử nghiệm, phân tích của cơ quan kiểm định nhằm đánh giá tình trạng an toàn của các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo qui định tại các tiêu chuẩn, qui phạm Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  2. Thiết bị nâng
  Thiết bị dùng để nâng, di chuyển và hạ hàng.
  3. Tải trọng làm việc an toàn (SWL)
  Khối lượng hàng lớn nhất được phép nâng kể cả các bộ phận dùng để nâng hàng như: gầu ngoạm, móc, cáp, xà, khung cẩu, ..v..v. ở mã hàng được nâng.
  4. Tải trọng tĩnh
  Khối lượng bản thân của các bộ phận cấu thành tác động lên bộ phận đang xét, ngoại trừ tải trọng làm việc.
  5. Tải trọng cho phép đối với các chi tiết tháo được, cáp và xích
  Lực kéo cho phép được tính toán dựa trên tải trọng thử đối với các chi tiết tháo được và tải trọng làm đứt đối với dây xích và cáp, tải trọng đó tương đương với trị số của lực kéo lớn nhất xác định khi tính toán thiết bị nâng.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.