Tiêu chuẩn việt nam 4059-1985 hệ thống chất lượng sản phẩm xây dựng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4059:1985

  HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM XÂY DỰNG - KẾT CẤU THÉP - DANH MỤC CHỈ TIÊU

  4059.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng đối với kết cấu thép của các loại nhà và công trình. Tiêu chuẩn quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng để:
  • Xây dựng các văn bản tiêu chuẩn;
  • Chọn phương án tối ưu của các kết cấu mới;
  • Chứng nhận chất lượng kết cấu, dự báo và lập kế hoạch nâng cao chất lượng kết cấu; Xây dựng hệ thống quản lí chất lượng;
  • Lập báo cáo và thông tin về chất lượng.
  Trị số và cách đánh giá chỉ tiêu chất lượng xác định theo các phương pháp quy định trong các văn bản tiêu chuẩn

  Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn: Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng. Nguyên tắc cơ bản TCVN 4057 : 1985

  1. Danh mục các chỉ tiêu chất lượng.

  1.1. Danh mục chỉ tiêu chất lượng theo các tiêu chuẩn, đơn vị đo và kí hiệu quy ước được quy định trong bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.