lavita thuận an

Tiêu chuẩn việt nam 4059-1985 hệ thống chất lượng sản phẩm xây dựng

 1. 4059.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng đối với kết cấu thép của các loại nhà và công trình. Tiêu chuẩn quy định danh mục các chỉ tiêu chất lượng để:
  • Xây dựng các văn bản tiêu chuẩn;
  • Chọn phương án tối ưu của các kết cấu mới;
  • Chứng nhận chất lượng kết cấu, dự báo và lập kế hoạch nâng cao chất lượng kết cấu; Xây dựng hệ thống quản lí chất lượng;
  • Lập báo cáo và thông tin về chất lượng.
  Trị số và cách đánh giá chỉ tiêu chất lượng xác định theo các phương pháp quy định trong các văn bản tiêu chuẩn

  Tiêu chuẩn này phù hợp với tiêu chuẩn: Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng. Nguyên tắc cơ bản TCVN 4057 : 1985

  1. Danh mục các chỉ tiêu chất lượng.

  1.1. Danh mục chỉ tiêu chất lượng theo các tiêu chuẩn, đơn vị đo và kí hiệu quy ước được quy định trong bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn kết cấu thép
 3. xaydungduclinh
  Kết cấu thép trong xây dựng
  hoangnhauyen, nhauyen, admin1 người khác thích bài này.
 4. kstuankiet
  hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng
  admin, hoangnhauyennhauyen thích bài này.
 5. nhauyen
  kết cấu thép
  adminhoangnhauyen thích bài này.
 6. hoangnhauyen
  hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng kết cấu thép
  admin thích bài này.