Tiêu chuẩn việt nam 4033-1995 xi măng póoc lăng puzôland

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 4033 - 1995

  XI MĂNG POÓC LĂNG PUZÔLAND - YÊU CẦU KĨ THUẬT

  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4033-1995-xi-măng-póoc-lăng-puzôland.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại xi măng puzôlan thông thường, điều chế bằng cách cùng nghiền mịn hỗn hợp clanke xi măng poóc lăng với phụ gia hoạt tính puzôlan và một lượng thạch cao cần thiết hoặc bằng cách trộn đều puzôlan đã nghiền mịn với xi măng poóc lăng.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  3. Yêu cầu kĩ thuật
  3.1. Clanke xi măng poóc lăng hoặc xi măng poóc lăng dùng để chế tạo xi măng poóc lăng puzôlan là loại chưa pha phụ gia theo TCVN 2682 : 1992.
  3.2. Phụ gia hoạt tính puzôlan dùng để chế tạo xi măng poóc lăng puzôlan theo TCVN 3735 : 82
  3.3. Xi măng poóc lăng puzôlan gồm 3 mác : PCpuz20 : PCpuz30 : PCpuz40
  Trong đó:
  • PCpuz - là kí hiệu cho xi măng poóc lăng puzôlan
  • Các trị số 20 : 30 : 40 là giới hạn bền nén của mẫu chuẩn sau 28 ngày đêm dưỡng hộ và được tính bằng N/mm2 , xác định theo TCVN 4032 :1985.
  3.4. Ximăng poóc lăng puzôlan phải đảm bảo các yêu cầu ghi trong bảng 1.
  3.5.Tuỳ theo bản chất cuả phụ gia hoạt tính puzôlan mà tỉ lệ pha vào clanke xi măng hoặc xi măng poóc lăng được quy định từ 15 đến 40%, tính theo khối lượng xi măng poóc lăng puzôlan.
  4. Phương pháp thử
  4.1. Lấy mẫu và chuẩn bị thử xi măng poóc lăng puzôlan theo TCVN 4787 : 1989
  4.2. Xác định độ hoạt tính của phụ gia puzôlan theo TCVN 3735 :1982
  4.3. Các chỉ tiêu cơ kí và mác xi măng poóc lăng puzôlan được xác đinh theo TCVN 4029 :1985, TCVN 4030 :1985, TCVN 4031 : 1985 và TCVN 4032 :1985.
  4.4. Các chỉ tiêu hoá học của xi măng poóc lăng puzôlan được xác định theo TCVN 141 :1986.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.