Tiêu chuẩn việt nam 3992-1985 sản phẩm thủy tinh dùng trong xây dựng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 3992: 1985

  SẢN PHẨM THUỶ TINH DÙNG TRONG XÂY DỰNG THUẬT NGỮ - ĐỊNH NGHĨA


  Glass products in building. Terminology - definitions​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-3992-1985-sản-phẩm-thủy-tinh-dùng-trong-xây-dựng.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm thuỷ tinh dùng trong xây dựng, qui định các thuật ngữ và định nghĩa để sử dụng trong tài liệu kỹ thuật, tài liệu chuyên môn. giáo trình, sổ tay tra cứu và trong hợp tác khoa hoc kỹ thuật và kinh tế

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.