lavida residences vũng tàu

Tiêu chuẩn việt nam 3992-1985 sản phẩm thủy tinh dùng trong xây dựng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 3992: 1985

  SẢN PHẨM THUỶ TINH DÙNG TRONG XÂY DỰNG THUẬT NGỮ - ĐỊNH NGHĨA


  Glass products in building. Terminology - definitions​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-3992-1985-sản-phẩm-thủy-tinh-dùng-trong-xây-dựng.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm thuỷ tinh dùng trong xây dựng, qui định các thuật ngữ và định nghĩa để sử dụng trong tài liệu kỹ thuật, tài liệu chuyên môn. giáo trình, sổ tay tra cứu và trong hợp tác khoa hoc kỹ thuật và kinh tế

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
 2. hoaiphuong0703
  sản phẩm thủy tinh dùng trong xây dựng
 3. hoangnhauyen
  tiêu chuẩn sản phẩm thủy tinh dùng trong xây dựng
 4. kstuankiet
  Tiêu chuẩn 3992 - 1985 áp dụng cho sản phẩm thuỷ tinh dùng trong xây dựng, qui định các thuật ngữ và định nghĩa để sử dụng trong tài liệu kỹ thuật, tài liệu chuyên môn
  admin, xaydungduclinhnhauyen thích bài này.
 5. nhauyen
  thuật ngữ định nghĩa sản phẩm thủy tinh dùng trong xây dựng
  adminxaydungduclinh thích bài này.
 6. xaydungduclinh
  tiêu chuẩn việt nam sản phẩm thủy tinh dùng trong xây dựng
  admin thích bài này.