lavita thuận an

Tiêu chuẩn việt nam 3986-1985 ký hiệu chữ trong xây dựng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 3986 : 1985

  KÍ HIỆU CHỮ TRONG XÂY DỰNG


  Symbolic charecters in building​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-3986-1985-ký-hiệu-chữ-trong-xây-dựng.jpg
  Tiêu chuẩn này qui định các nguyên tắc chung về cấu tạo các kí hiệu chữ, các kí hiệu cụ thể và các chỉ số kèm theo các kí hiệu của các đại lượng cơ bản dùng trong xây dựng
  1. Qui định chung
  1.1. Đại lượng xác định được kí hiệu bằng chữ cái Latinh hoặc chữ cái Hy Lạp không có chỉ số hoặc có chỉ số dùng để làm rõ thêm các đặc trưng khác nhau của đại lượng đó
  1.2. Không dùng chữ "0" hoa và "o" thường của chữ cái La tinh trong các kí hiệu. Các chữ cái Hy lạp phải lấy theo bảng 1

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoangnhauyen
  ký hiệu chữ trong xây dựng
 3. kstuankiet
  tiêu chuẩn ký hiệu chữ trong xây dựng
 4. nhauyen
  Tiêu chuẩn 3986 - 1985 quy định các nguyên tắc chung về cấu tạo các kí hiệu chữ, các kí hiệu cụ thể và các chỉ số kèm theo các kí hiệu của các đại lượng cơ bản dùng trong xây dựng
  admin, hoaiphuong0703xaydungduclinh thích bài này.
 5. xaydungduclinh
  nguyên tắc chung về cấu tạo các kí hiệu chữ, các kí hiệu cụ thể và các chỉ số kèm theo các kí hiệu của các đại lượng cơ bản trong xây dựng
  adminhoaiphuong0703 thích bài này.
 6. hoaiphuong0703
  Đại lượng xác định được kí hiệu bằng chữ cái Latinh hoặc chữ cái Hy Lạp không có chỉ số hoặc có chỉ số dùng để làm rõ thêm các đặc trưng khác nhau của đại lượng đó
  admin thích bài này.
 7. Hoai An
  Đại lượng xác định được kí hiệu bằng chữ cái Latinh hoặc chữ cái Hy Lạp không có chỉ số hoặc có chỉ số dùng để làm rõ thêm các đặc trưng khác nhau của đại lượng đó
  admin thích bài này.
 8. Lehung1975
  Rất cần thiết
  admin thích bài này.