Tiêu chuẩn việt nam 3906-1984 nhà nông nghiệp

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 3906: 1984

  NHÀ NÔNG NGHIỆP - THÔNG SỐ HÌNH HỌC


  Agricultural buildings - Geometrical parameters​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-3906-1984-nhà-nông-nghiệp.jpg
  Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của nhà nông nghiệp một tầng và nhiều tầng và phù hợp với tiêu chuẩn "Điều hợp mô đun các kích thước trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản".
  Tiêu chuẩn này quy định bước mô đun và chiều cao mô đun của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ mô đun. Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi nghiên cứu:
  • Các định mức, tiêu chuẩn, bộ phận công trình điển hình và các tài liệu tiêu chuẩn khác;
  • Các thiết kế điển hình, thiết kế cá biệt, và thiết kế thức nghiệm của ngôi nhà;
  • Các danh mục, catalô, các thiết kế của kết cấu điển hình và thành phẩm xây dựng;
  • Các danh mục, catalô và các thiết kế của thiết bị thay thế cho các cấu kiện của nhà hoặc thiết bị hợp với các cấu kiện thành một thể thống nhất, các thiết bị có kích thước phù hợp với kích thước của các bộ phận bố trí hình khối và kết cấu của ngôi nhà.
  Những trường hợp cá biệt không theo tiêu chuẩn này được quy định trong tiêu chuẩn:
  "Điều hợp mô đun các kích thước trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản".
  1. Bước mô đun
  1.1. Bước mô đun B0, La của nhà nông nghiệp phải lấy phù hợp với bảng l.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.