Tiêu chuẩn việt nam 3786-1994 ống sành thoát nước

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 3786 : 1994

  ỐNG SÀNH THOÁT NưỚC VÀ PHỤ TÙNG


  Ceramic drainage pipes and fittings​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-3786-1994-ống-sành-thoát-nước.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ống sành và phụ tùng được sản xuất từ đất sét dẻo chịu lửa, dùng thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp.
  1 Kích thước cơ bản
  1.1. ống sành và phụ tùng ống sành được sản xuất theo kiểu miệng bát, có hình dạng quy định trên các hình từ hình 1 đến hình 8.
  1.2. Các kích thước và dung sai cho phép đối với ống sành được quy định trong bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.