Tiêu chuẩn việt nam 3735-1982 phụ gia hoạt tính pudôlan

 1. TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
  TCVN 3735-82

  PHỤ GIA HOẠT TÍNH PUDÔLAN


  Pozzolanic materials​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-3735-1982-phụ-gia-hoạt-tính-pudôlan.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại pudôlan thiên nhiên ở dạng nguyên khai hoặc gia nhiệt, dùng để chế tạo xi măng poóc lăng, xi măng poóc lăng pudôlan và chất kết dính vôi pudôlan
  1. YÊU CẦU KỸ THUẬT
  1.1. Tùy theo độ hoạt tính, pudôlan thiên nhiên được chia làm ba loại, theo bảng sau:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.