Tiêu chuẩn việt nam 3600-1981 thép tấm mỏng lợp nhà

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 3600-81

  THÉP TẤM MỎNG LỢP NHÀ, MẠ KẼM VÀ RỬA AXIT


  CỠ -THÔNG SỐ - KÍCH THƯỚC


  Roofing steel sheet. Dimension​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-3600-1981-thép-tấm-mỏng-lợp-nhà.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tấm mỏng lợp nhà, mạ kẽm và rửa axit có chiều dày từ 0,25 đến 2,0 mm; chiều rộng từ 510 đến 1500 mm, chiều dài từ 710 đến 2500 mm.
  1. Kích thước cơ bản và khối lượng lý thuyết của thép tấm phải phù hợp với bảng sau:
  2. Tấm cán trên máy cán liên tục cho phép cung cấp bằng cuộn. Chiều dài cuộn do hai bên thỏa thuận quy định.
  3. Theo thỏa thuận của hai bên, tấm được cung cấp với kích thước sau:
  • 1,0 x 1000 x 2400 mm;
  • 0,7 x 650 x 1350 mm;
  • 0,7 x 480 x 1350 mm;
  • 0,7 x 480 x 1440 mm;
  4. Khi cán thép tấm rửa axit có chiều rộng 510; 600; 710 và 750 mm trên máy cán liên tục được phép cung cấp tấm có chiều rộng gấp đôi là 1020; 1250; 1420 và 1500 mm.
  5. Thép tấm mỏng lợp nhà và mạ kẽm được cung cấp theo khối lượng và phù hợp với sai lệch cho phép về chiều rộng, chiều dài của tấm quy định trong tiêu chuẩn này.
  6. Thép tấm mỏng rửa axit được cung cấp theo chiều dày hoặc khối lượng nhưng phải ghi rõ trong đơn hàng.
  Thép tấm mỏng rửa axit cán trên máy cán liên tục được cung cấp theo chiều dày. Sai lệch cho phép về chiều rộng và chiều dài như sau:
  • Chiều rộng: + 5 mm;
  • Chiều dài: + 10 mm;
  Chú thích: Khi cán liên tục, sai lệch về chiều rộng và chiều dài là + 20 mm.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.