Tiêu chuẩn việt nam 3288-1979 hệ thống thông gió yêu cầu an toàn

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 3288:1979

  HỆ THỐNG THÔNG GIÓ - YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN


  Ventilation systems - General safety requirements​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-3288-1979-hệ-thống-thông-gió-yêu-cầu-an-toàn.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp nhiệt bằng không khí cho nhà và công trình sản xuất, kho tàng, công trình phụ, công trình sinh hoạt.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ thống thông gió của các hầm lò và mỏ lộ thiên các công trình ngầm, các phương tiện giao thông, nhà và công trình có công dụng đặc biệt, nhà và phòng dùng để sản xuất, bảo quản hay sử dụng các chất nổ và các phương tiện gây nổ; nhà và công trình tạm thời có thời hạn sử dụng dưới 5 năm, cũng đối với các hệ thống thông gió dùng để thoát khói khi có hoả hoạn trong các nhà và công trình và các hệ thống được sử dụng trong các quá trình công nghệ và trong vận chuyển bằng khí nén.
  1. quy định chung
  1.1. Sự làm việc của các hệ thống thông gió trong tổ hợp các quá trình công nghiệp được lựa chọn theo TCVN 2289 : 1978 và các thiết bị sản xuất theo đúng những yêu cầu của TCVN 2290 : 1978 phải đảm bảo điều kiện khí hậu và môi trường trong sạch phù hợp với các tiêu chuẩn vê sinh hiện hành tại các chỗ làm việc thường xuyên các vùng làm việc và phục vụ trong các phòng sản xuất.
  1.2. Những giải pháp kĩ thuật được lựa chọn khi thiết kế các hệ thống thông gió cũng như những yêu cầu khi xây dựng và vận hành chúng phải phù hợp với các tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng hiện hành.
  1.3. Thí nghiệm các hệ thống thông gió phải được tiến hành phù hợp với những yêu cầu được ghi trong các tài liệu kĩ thuật.
  1.4. Việc bố trí các hệ thống thông gió phải đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc lắp ráp, vận hành và sửa chữa các thiết bị công nghệ và phải tuân theo tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành đối với các phòng, chỗ làm việc và đường đi lại.
  1.5. Để lắp ráp,vận hành bảo dữơng và sửa chữa các bộ phận của hệ thống thông như để đi lại qua chúng cần phải làm sàn cố định, lối đi lại, thang và các cầu
  1.6. Các phòng đặt thiết bị thông gió phải thoáng mát và đảm bảo an toàn cho việc sửa chữa, lắp ráp và theo dõi các thiết bị. Những phòng này cần có lỗ cửa để lắp ráp và có các thiết bị nâng chuyển.
  1.7. Các chi tiết, kết cấu của hệ thống thông gió, kể cả cơ cấu điều khiển phải phù hợp những yêu cầu cửa TCVN 2290 : 1978 cũng như các tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành.
  1.8. Các hệ thống thông gió không được làm tăng nguy cơ cháy nổ, không có khả năng lan truyền cháy nổ và các sản phẩm cháy sang khu vực khác.
  Khi xảy ra cháy phải ngừng hoạt động nguy các hệ thống thông gió trong những khu vực đó theo đúng kể hoạch loại trừ sự cố. Khi có sự cố mà yêu cầu phải ngừng đồng thời tất cả các hệ thống thông gió trong các phòng sản xuất có nguy hiểm cháy nổ loại A, B và P được quy định trong TCVN 2622 : 1978 phải được tiến hành bằng một cơ cấu đặt ngoài nhà sản xuất.
  1.9. Việc bố trí và trang thiết bị các thiết bị điện của hệ thống thông gió, cũng như các dụng cụ đo lường kiểm tra các bộ phận mang điện và nồi đất phải theo đúng yêu cầu của “ quy phạm lắp đặt thiết bị điện" QPXD27 :1966 của " quy phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành các thiết bị điện của hộ tiêu thụ " quy phạm tạm thời về nối đất các thiết bị điện "QPVN13: 1978".
  1.10. Các thiết bị của hệ thống thông gió phục vụ các phòng sản xuất loại A, B và F nếu có khả năng xuất hiện tĩnh điện phải đảm bảo an toàn tia lửa tĩnh điện và phải nối đất theo đứng “ quy phạm nối đất các thiết bị điện".
  Quạt của các hệ thống thông gió hết sử dụng trong gian phòng sản xuất loại A, B và F phải được chế tạo bằng các vật liệu không phát sinh tia lửa.
  2. Yêu cầu đối vơai các hệ thống thông gió khi lắp ráp và trong công tác hiệu chỉnh trước khi chạy thử.
  2.1. Yêu cầu đối với hệ thống thông gió khi lắp ráp.
  2.1.1. Những kết cấu chịu lực dùng để cố định các ống dẫn không khí của hệ thống thông gió phải vững chắc, không rung và không chuyển rung.
  Các miệng hết cục bộ phải được cặp chặt với các phần không rung hoặc rung ít nhất của thiết bị công nghệ.
  Các chi tiết để treo hay đỡ các ống dẫn không khí phải được làm bằng vật liệu không cháy.
  2.1.2. Vật liệu và kết cấu các tấm đệm, mặt bích các ống dẫn không khí của hệ thống thông gió phải được chọn tuỳ theo nhiệt độ, tính chất cơ, lý, hoá học của môi trường được vận chuyển.
  2.1.3. Không được đặt các mối nối ống dẫn không khí của hệ thống thông gió vào trong các tường mỏng, tường ngăn và trần ngăn.
  2.1.4. Các chi tiết, các cụm chi tiết của thiết bị thông gió và các bộ phận của hệ thống thông gió trước khi lắp ráp phải được làm sạch gỉ, bẩn và những vật khác.
  2.1.5. Không được đặt các ống vận chuyển các chất lỏng và khí độc hại, dễ nổ và dễ cháy, chất có mùi khó chịu vào trong các ống dẫn không khí và trong các phòng đặt thiết bị thông gió.
  2.1.6. Không được đặt và lắp chặt các ống dẫn hơi dùng để vận chuyển chất lỏng dễ cháy trên cácc ống dẫn không khí của hệ thống thông gió.
  2.1.7. Thiết bị của hệ thống thông gió phải được hiệu chỉnh và lắp đặt chắc chắn trên các kết cấu đỡ.
  2.1.8. Không được sơn các bộ phận của hệ thống thông gió vận chuyển không khí có nhiệt độ cao hơn 700C bằng các loại sơn không bền nhiệt và dễ cháy.
  2.2. Yêu cầu đối với các hệ thống thông gió khi hiệu chỉnh trước khi chạythử.
  2.2.1. Việc thử nghiệm, hiệu chỉnh trước khi chạy thử và điều chỉnh các hệ thống thông gió phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng hiện hành và phải bao gồm cả việc kiểm tra theo những yêu cầu của tiêu chuẩn này.
  Trước khi thực hiện các công việc đó phải kiểm tra trước khi chạy thử ở những hệ thống không làm việc.
  2.2.2. Không được tiến hành thử nghiệm và điều chỉnh các hệ thống thông gió khi chưa loại trừ được các sai hỏng phát hiện trong quá trình kiểm tra trước khi chạy.
  2.2.3. Sau khi lắp ráp xong, các cơ quan lắp đặt phải điều chỉnh hệ thống thông gió đạt được các thông số thiết kế.
  2.2.4. Các hệ thống thông gió chỉ được phép đưa vào vận hành sau khi đã đáp ứng đủ các yêu cầu thiết kế và của tiêu chuẩn này, cũng như những yêu cầu vận hành an toàn sau khi nghiệm thu chúng.
  2.2.5. Không được sửa đổi kết cấu cũng như các chi tiết của hệ thống thông gió không có sự thoả thuận trước với cơ quan thiết kế.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.