Tiêu chuẩn việt nam 3223-2000 que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 3223 : 2000

  QUE HÀN ĐIỆN DÙNG CHO THÉP CACBON THẤP VÀ THÉP HỢP KIM THẤP - KÝ HIỆU, KÍCH THƯỚC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG


  Covered electrodes for manual arc welding of mild steel and low alloy steel - Symbol dimension and general technical requirement​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-3223-2000-que-hàn-điện-dùng-cho-thép-cacbon-thấp.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho nhóm que hàn có vỏ bọc hàn hồ quang tay dùng hàn thép cacon thấp và théo hợp kim thấp. Sau đây gọi tắt là que hàn.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  TCVN 3909 : 2000 Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - Phương pháp thử.
  3. Ký hiệu quy ước
  3.1. Ký hiệu quy ước của que hàn, gồm 4 nhóm chữ và số, trình bày theo thứ tự sau:
  3.1.1. Que hàn có vỏ bọc được ký hiệu là E.
  3.1.2. Sau chữ E là nhóm 2 chữ số chỉ giá trị độ bền kéo nhỏ nhất (sBmin) của kim loại mối hàn được tính bằng N/mm2, hai mức độ bền được đưa ra là:
  • Độ bền kéo từ 430 đến 510 N/mm2 (MPa) được ký hiệu là 43;
  • Độ bền kéo từ 510 đến 610 N/mm2 (MPa) được ký hiệu là 51;
  Kết quả thử độ bền kéo cho phép vượt thêm 40 N/mm2 (MPa) tương ứng từng trường hợp.
  3.1.3. Ở vị trí thứ ba ký hiệu cho các tính chất cơ lý
  Đối với mỗi một lớp độ bền kéo, chia làm 6 nhóm đặc trưng bằng các giá trị độ giai va đập (giá trị và đập charpy) và độ dãn dài thử nghiệm dưới các điều kiện được đưa ra ở TCVN 3909 : 2000.
  Sau nhóm đặc trưng được ký hiệu bởi các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 hoặc 5.
  Các yêu cầu trên được trình bày ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. xaydungduclinh
  que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp
  admin, nhauyen, kstuankiet2 người khác thích bài này.
 3. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn việt nam que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp
  admin, nhauyen, kstuankiet1 người khác thích bài này.
 4. hoangnhauyen
  yêu cầu kỹ thuật kích thước que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp
  admin, nhauyenkstuankiet thích bài này.
 5. kstuankiet
  tiêu chuẩn que hàn điện
  adminnhauyen thích bài này.
 6. nhauyen
  Tiêu chuẩn 3223 - 2000 áp dụng cho nhóm que hàn có vỏ bọc hàn hồ quang tay dùng hàn thép cacon thấp và théo hợp kim thấp
  admin thích bài này.