Tiêu chuẩn việt nam 3152-1979 dụng cụ mài yêu cầu an toàn

 1. TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC


  TCVN 3152 - 1979

  DỤNG CỤ MÀI


  YÊU CẦU AN TOÀN

  3152.jpg
  Cơ quan biên soạn và đề nghị ban hành: Viện nghiên cứu Khoa học bảo hộ lao động Tổng công đoàn

  Cơ quan trình duyệt: Cục Tiêu chuẩn Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

  Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

  Quyết định ban hành số: 658/TC-QĐ ngày 27 tháng 12 năm 1979

  DỤNG CỤ MÀI


  YÊU CẦU AN TOÀN
  Abrasive products the safety code for use
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các dạng dụng cụ mài làm việc với tốc độ từ 15 đến 100 m/s và quy định quy trình, quy tắc làm việc an toàn của chúng.

  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho dụng cụ mài kim cương và bánh đánh bóng chế tạo bằng các vật liệu tổng hợp, da, phớt dệt có một lớp vật liệu mài trên bề mặt đánh bóng.

  1. QUY ĐỊNH CHUNG

  1.1. Tốc độ làm việc của dụng cụ không được vượt quá trị số cho phép quy định theo các tiêu chuẩn và các tài liệu kỹ thuật đã ban hành.

  1.2. Việc bảo quản, vận chuyển bánh mài phải theo các tiêu chuẩn và các tài liệu kỹ thuật cho mỗi loại do nhà máy chế tạo quy định.

  2. THỬ NGHIỆM DỤNG CỤ MÀI THEO ĐỘ BỀN CƠ HỌC

  2.1. Trước khi thử nghiệm dụng cụ mài bằng chất kết dính gồm phải kiểm tra để phát hiện các vết nứt bằng cách treo dụng cụ mài và gõ bằng búa gỗ nặng 200 - 300 g.

  Âm phát ra của dụng cụ mài không có vết nứt phải thanh trong, những dụng cụ mài có vết nứt phải loại bỏ.

  2.2. Việc thử nghiệm bánh mài theo độ bền cơ học phải tiến hành với tốc độ được quy định trong bảng sau đây:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.