Tiêu chuẩn việt nam 3147-1990 an toàn trong công tác xếp dỡ

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 3147 - 90

  QUY PHẠM AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC XẾP DỠ YÊU CẦU CHUNG


  Safety code for loading and unloading works
  General requyrements​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-3147-1990-an-toàn-trong-công-tác-xếp-dỡ.jpg
  Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 3174 - 79.
  Tiêu chuẩn này quy định những biện pháp an toàn trong công tác xếp dỡ tại các kho tàng, bến bãi và trên các phương tiện vận chuyển.
  1. Quy định chung
  1.1. Trước khi tiến hành công tác xếp dỡ, đơn vị phải căn cứ vào tiêu chuẩn này và các văn bản pháp quy kỹ thuật có liên quan; loại hàng hoá và điều kiện cụ thể ( các trang thiết bị, phương tiện, bến bãi...) của đơn vị mà đề ra kế hoạch, biện pháp hoặc các chỉ dẫn về kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp.
  1.2. Trong các kế hoạch, biện pháp hoặc chỉ dẫn về xếp dỡ an toàn phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau :
  1.2.1. Sử dụng được tối đa, hợp lý và an toàn các thiết bị, phương tiện nâng chuyển, cơ khí hoặc cơ khí nhỏ có trong đơn vị.
  1.2.2. Sử dụng hợp lý và an toàn địa điểm, diện tích kho bãi để xếp dỡ, thể hiện trong việc bố trí công nhân, các thiết bị nâng chuyển, quy định phạm vi hoạt động của chúng trên địa điểm xếp dỡ, địa điểm chờ đợi của các phương tiện vận chuyển đến nhận hàng...
  1.2.3. Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân tham gia xếp dỡ phù hợp với các loại hàng mà công nhân phải tiếp xúc.
  1.2.4. Trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy, thuốc men và phương tiện sơ cứu ban đầu ( bông băng, gạc, thuốc giải độc, thuốc trung hoà khi bỏng axit, bazơ...) phù hợp với loại hàng cần xếp dỡ.
  1.3. Khi tiến hành xếp dỡ tại các kho, bãi, sân ga, bến cảng, trên các tàu, xà lan, mọi người phải nghiêm chỉnh thực hiện các nội quy, quy trình kỹ thuật và quy chế về quản lý phương tiện, kho bãi của đơn vị thủ quản.
  2. Yêu cầu đối với địa điểm xếp dỡ
  2.1. Địa điểm xếp dỡ hàng ( trong nhà kho, ngoài bãi, trên phương tiện vận chuyển...) phải có kích thước phù hợp với khối lượng công việc lớn nhất; bảo đảm điều kiện làm việc, đi lại thuận tiện và an toàn cho công nhân và các phương tiện xếp dỡ. Nền kho bãi phải cứng vững, phẳng, chịu được tải trọng của hàng và thiết bị nâng chuyển, phải thoát nước tốt, không bị lầy lội, trơn trượt.
  2.2. Địa điểm xếp dỡ hàng dễ cháy nổ, bụi, độc phải đảm bảo thông thoáng, không tích tụ hơi, khí độc, hơi cháy nổ quá giới hạn cho phép và đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy an toàn vệ sinh công nghiệp phù hợp với các quy định hiện hành đối với khu vực sản xuất và khu dân cư xung quanh.
  2.3. Địa điểm xếp dỡ phải có hồ sơ mặt bằng tổng thể được lãnh đạo phê duyệt. Trong sơ đồ phải thể hiện được gianh giới giữa các đống hàng, các tuyến đường, phạm vi đi lại của người và thiết bị, phương tiện xếp dỡ, vận chuyển bảo đảm an toàn và hợp lý nhất. Không được để hàng trên đường đi lại.
  2.4. Trên sân bãi xếp dỡ phải có các biển báo, dấu hiệu tín hiệu về an toàn lao động, an toàn giao thông; dấu hiệu tín hiệu về an toàn phòng cháy nổ phù hợp với các quy định hiện hành.
  2.5. Khoảng cách giữa các phương tiện vận chuyển trên sân bãi khi xếp dỡ hàng phải theo quy định sau :
  • Trên cùng tuyến đường giữa xe trước và xe sau không nhỏ hơn 1 m.
  • Giữa hai xe đứng cạnh nhau không được nhỏ hơn 1,5 m.
  • Giữa xe và chồng hàng không nhỏ hơn 1m.
  2.6. Việc chiếu sáng ở chỗ xếp dỡ lúc tối trời phải đảm bảo đủ ánh sáng theo tiêu chuẩn vệ sinh sản xuất hiện hành và phù hợp với yêu cầu phòng chống cháy nổ đối với loại hàng và môi trường xếp dỡ.
  3. Yêu cầu đối với quá trình xếp dỡ
  3.1. Yêu cầu khi xếp dỡ, di chuyển thủ công
  3.1.1. Trước và trong khi tiến hành xếp dỡ phải kiểm tra, xem xét :
  • Độ bền chắc của các phương tiện và công cụ dùng để xếp dỡ (đòn gánh, đòn khiêng, xe cải tiến, xà beng, con lăn...).
  • Địa điểm và tuyến đường đi lại để xếp dỡ của người và phương tiện vận chuyển.
  • Tình trạng các hòm kiện và các ký hiệu dán trên hòm kiện ( xem phụ lục ). Các sọt đựng chai hoá chất phải được kiểm tra độ bền chắc của quai, đáy sọt. Xem xét mặt ngoài hòm kiện nếu có các đầu sắc nhọn hoặc đinh nhô ra để có biện pháp phòng tránh khi mang vác.
  3.1.2. Khi dỡ hàng từ trên đống xuống phải lấy lần lượt từ trên xuống. Khi xếp hàng thành chồng đống phải xếp từng lớp từ dưới lên bảo đảm đống hàng luôn luôn ổn định. Ngoài những nguyên tắc trên, khi dỡ hàng trên đống phải tuân theo những quy định sau :
  • Đối với hàng đóng bao không lấy quá 5 bao cùng một chỗ;
  • Đối với hàng đóng hòm không lấy xuống quá 1,5 m;
  • Đối với hòm có chiều cao lớn hơn 1,5 m, không lấy 2 hòm cùng một chỗ.
  • Đối với hàng rời, cấm lấy hàng theo kiểu hàm ếch.
  3.1.3. Tải trọng tối đa cho phép mỗi người khi xếp dỡ, gánh vác hàng với quãng đường không quá 60m như sau :
  • Đối với nữ từ 16 đến 18 tuổi : 10kg
  • Đối với nam từ 16 đến 18 tuổi : 16kg
  • Đối với nam trên 18 tuổi : 50kg
  • Đối với nữ trên 18 tuổi : 30kg
  3.1.4. Tải trọng cho phép khi di chuyển hàng bằng xe thô sơ đối với nam công nhân theo quy định ở bảng 1.
  3.1.5. Tải trọng cho phép khi di chuyển hàng bằng xe thô sơ đối với nữ công nhân theo quy định ở bảng 2.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.