Tiêu chuẩn việt nam 3104-1979 thép kết cấu hợp kim thấp

 1. TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
  TCVN 3104 – 79

  THÉP KẾT CẤU HỢP KIM THẤP MÁC, YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Low-alloyed structural steel Marks and general technical requirements​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-3104-1979-thép-kết-cấu-hợp-kim-thấp.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép kết cấu hợp kim thấp dạng tấm, tấm rộng (vạn năng), thép hình (trơn và chu kỳ) và thép định hình được nấu luyện trong lò Mác tanh, lò chuyền ôxy thổi đỉnh hoặc lò điện. Thép được dùng trong xây dựng và chế tạo máy có ưu điểm thích hợp cho các kết cấu hàn, sử dụng chủ yếu ở dạng cung cấp.
  Phương pháp luyện thép do cơ sở sản xuất thép tự chọn, nếu trong hợp động đặt hàng không có yêu cầu cụ thể.
  Về thành phần hóa học, tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thỏi đúc, các loại phôi, thép tấm mỏng, thép ống, vật rèn và đập.
  1. MÁC THÉP
  1.1. Dựa vào công dụng chủ yếu của thành phần hợp kim hóa, thép được chia ra hai nhóm:
  A – Thép dùng làm kết cấu kim loại:
  Thép mangan 14 Mn, 19 Mn, 09 Mn2, 14 Mn2, 18 Mn2;
  Thép Silic – mangan 12 MnSi; 16 MnSi, 17 MnSi, 09 Mn2Si, 10 Mn2Si1;
  Thép mangan – vanadi MnV;
  Thép Crôm – mangan – Silic 14CrMnSi;
  Thép Crôm – Silic – Niken – đồng 15 CrSiNiCu, 10CrSiNiCu
  B. Thép cốt bêtông
  Thép Silic-mangan 35 MnSi, 18 Mn2Si, 25 Mn2Si;
  Thép Crôm-mangan-Zircôni 20 CrNm2Zr;
  Thép Silic 80 Si
  1.2. Thành phần hóa học của thép phải phù hợp với các quy định ở bảng 1.
  1.3. Theo yêu cầu của bên đặt hàng, trong thép nhóm A, hàm lượng lưu huỳnh không được vượt quá 0,035 %:
  1.4. Khi cung cấp thép mác 10 Mn2Sil có hàm lượng đồng được bảo đảm, được phép có hàm lượng Silic ở giới hạn 0,8-1,1 %.
  1.5. Theo thỏa thuận giữa bên đặt hàng và bên sản xuất. Trong thép mác 14 Cr MnSi hàm lượng mangan có thể giảm xuống còn 0,8 % và Crôm xuống còn 0,4 %.
  1.6. Hàm lượng Asen trong thép không được vượt quá 0,08%.
  1.7. Với điều kiện bảo đảm tính chất cơ lý, thành phần hóa học của thành phẩm cần được phép sai lệch theo quy định ở trên bảng 2.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.