lavita thuận an

Tiêu chuẩn việt nam 3-1974 hệ thống tài liệu thiết kế tỷ lệ

 1. Tiêu-chuẩn-việt-nam-3-1974-hệ-thống-tài-liệu-thiết-kế-tỷ-lệ.jpg
  Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế cho TCVN 3 - 63.
  1. Tiêu chuẩn này quy định tỷ lệ của các hình biểu diễn và những ký hiệu về tỷ lệ trên các bản vẽ của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các bản vẽ in hoặc chụp ảnh
  2. Tỷ lệ của các hình biểu diễn trên các bản vẽ phải chọn trong các dãy sau:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. kstuankiet
  hệ thống tài liệu thiết kế
 3. nhauyen
  tiêu chuẩn thiết kế
 4. xaydungduclinh
  tiêu chuẩn tỷ lệ trong hệ thống tài liệu thiết kế
  admin, hoangnhauyenhoaiphuong0703 thích bài này.
 5. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn việt nam hệ thống tài liệu thiết kế
  adminhoangnhauyen thích bài này.
 6. hoangnhauyen
  Tiêu chuẩn 3 - 1974 quy định tỷ lệ của các hình biểu diễn và những ký hiệu về tỷ lệ trên các bản vẽ của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng
  admin thích bài này.