Tiêu chuẩn việt nam 3-1974 hệ thống tài liệu thiết kế tỷ lệ

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 3 - 74

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ TỶ LỆ

  Tiêu-chuẩn-việt-nam-3-1974-hệ-thống-tài-liệu-thiết-kế-tỷ-lệ.jpg
  Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế cho TCVN 3 - 63.
  1. Tiêu chuẩn này quy định tỷ lệ của các hình biểu diễn và những ký hiệu về tỷ lệ trên các bản vẽ của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các bản vẽ in hoặc chụp ảnh
  2. Tỷ lệ của các hình biểu diễn trên các bản vẽ phải chọn trong các dãy sau:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.