Tiêu chuẩn việt nam 2942-1993 ống và phụ tùng bằng gang

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 2942 : 1993

  ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG GAN DÙNG CHO HỆ THỐNG DẪN CHÍNH CHỊU ÁP LỰC


  Cast iron pipes and fittings for main pressurised pipeline system.​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-2942-1993-ống-và-phụ-tùng-bằng-gang.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống và phụ tùng bằng gang được đúc bằng phương pháp li tâm, bán liên tục trong khuôn kim loại và khuôn cát dùng trong hệ thống dẫn chịu áp lực.
  1. Quy định chung
  1.1. Tên gọi, kí hiệu của ống và phụ tùng theo TCVN 2941: 1979.
  1.2. Kích thước và khối lượng của ống theo TCVN 2943:1979. Kích thước và khối lượng của miệng bát theo TCVN 2944: 1979.
  Kích thước và khối lượng của các loại phụ tùng theo TCVN 2945: 1979 đến TCVN 1978: 1979.
  Kích thước và khối lượng của mặt bích theo TCVN 2945: 1979.
  Chú thích: Kích thước và dung sai cho phép được xác định đối với ống chưa quét phủ bảo vệ.
  1.3. Chiều dài của ống được chế tạo theo TCVN 1943: 1979.
  Chú thích: Cơ sở chế tạo có thể cung cấp tới 10% tổng số loạt ống cho một loại đường kính có chiều dài ngắn hơn như quy định ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.