lavita thuận an

Tiêu chuẩn việt nam 2748-1991 phân cấp công trình xây dựng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 2748 : 1991

  PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. NGUYÊN TĂC CHUNG


  Classification of buiding – General principles​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-tcvn-2748-1991-phân-cấp-công-trình-xây-dựng-nguyên-tắc-chung.jpg
  Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2748 :78 Phân cấp nhà và công trình – nguyên tắc cơ bản
  Tiêu chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng bao gồm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi... nhằm tạo điều kiện để xác định các giải pháp kinh tế kĩ thuật hợp lí khi thiết kế hoạch đầu tư xây dựng.
  1. Quy định chung
  1.1. Công trình xây dựng được chia thành nhiều cấp trên cơ sở chức năng, tầm quan trọng và hiệu quả kinh tế của chúng.
  1.2. Quy định cấp công trình xây dựng phải dựa theo hai yếu tố :
  • Chất lượng sử dụng (khai thác) – nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn bình thường trong thời hạn khai thác chúng.
  • Chất lượng xây dựng công trình – tiêu chuẩn độ bền, tuổi thọ có xét đến việc sử dụng hợp lí các vật liệu, cấu kiện xây dựng và bảo vệ chúng tránh mọi tác động lí học, hoá học, sinh học và các tác động khác của môi trường.
  1.3. Phân cấp được quy định riêng cho các công trình có yêu cầu sử dụng .
  1.4. Cấp công trình hay cấp hạng mục công trình trong tổng thể công trình do cơ quan đầu tư đề nghị và phải được phê duyệt trong luận chứng kinh tế kĩ thuật.
  1.5. Cấp công trình xây dựng được ghi bằng chứ La Mã.
  Nếu có yêu cầu đặc biệt thì kí hiệu phải kèm theo chú thích.
  2. Nguyên tắc phân cấp và xác định cấp.
  2.1. Phân cấp công trình xây dựng phụ thuộc vào các yếu tố sau:
  2.1.1. ý nghĩa về mặt kinh tế, dân sinh, quốc phòng, quy mô công suất của tổng thể công trình (cụm dân cư, khu công nghiệp, hệ thống đường bộ, hệ thống đường sắt, hệ thống thuỷ lợi, đường dây tải điện...), mức độ phức tạp về kĩ thuật, mức độ thiệt hại có thể xảy ra mà trong đó nhà và công trình được thiết kế , xây dựng.
  2.1.2. Yêu cầu về quy hoạch xây dựng,về xây dựng đô thị (đối với công trình trong các điểm dân cư), và môi trường của khu xây dựng.
  2.1.3. Mức độ đầu tư về trang thiết bị, vật tư và tiện nghi trong công trình.
  2.1.4. Trữ lượng nguồn nguyên liệu cấp cho công trình.
  2.1.5. Các yếu tố khấu hao công trình (trong đó kế cả khấu hao vô hình).
  2.2. Theo quy định tại diều 1.3 và các yếu tố tại điều 2.1 công trình xây dựng được chia làm nhiều cấp và được cụ thể theo từng chuyên ngành xây dựng.
  Chú thích:
  1. Tuỳ theo chức năng và tầm quan trọng của từng công trình mà có thể để ở một số cấp nhất thiết phải có đủ các cấp.
  2. Trong một tổng thể công trình, có thể quy định các cấp khác nhau cho hạng mục công trình tuỳ theo chức năng và tầm quan trọng của chúng.Nhà và công trình khi sửa chữa hoặc bị sự cố làm cho hoạt động bên trong bị ngừng lại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ công trình hay xí nghiệp có liên quan, được quy định ở cấp cao.
  3. Những yêu cầu cụ thể về phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng được quy định trong bảng thiết kế.
  2.3. Cấp công trình xây dựng được xác định bằng hai yếu tố cơ bản là chất lượng sử dụng (khai thác) và chất lượng xây dựng công trình :
  2.3.1. Chất lượng sử dụng thể hiện ở: chất lượng khai thác các bộ phận, tiêu chuẩndiện tích và khối tích, mức độ trang bị và tiện nghi, chất lượng hoàn thiện bên trong và bên ngoài công trình.
  2.3.2. Chất lượng xây dựng công trình được xác định bằng độ bền vững của công trình.
  Chú thích: Các yêu cầu đối với công trình xây dựng ở vùng động đất, đất nứt, hầm lò, nền đất yếu, ngập nước và trên khu vực khai thác mỏ phải tuân theo tiêu chuẩn và điều kiện kĩ thuật để thiết kế công trình riêng cho các công trình đó.
  2.4. Độ chịu lửa của nhà và công trình quy định theo các nhóm cháy của vật liệu xây dựng và giới hạn chịu lửa của các bộ phận kết cấu. Độ chịu lửa của nhà và công trình được chia làm 6 bậc như quy định trong TCVN 2622 :78. Phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình – “yêu cầu thiết kế”.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoaiphuong0703
  phân cấp công trình xây dựng
 3. hoangnhauyen
  tiêu chuẩn phân cấp công trình xây dựng
 4. kstuankiet
  nguyên tắc chung phân cấp công trình xây dựng
  admin, xaydungduclinhnhauyen thích bài này.
 5. nhauyen
  Tiêu chuẩn 2748 - 1991 thay thế tiêu chuẩn 2748 - 1978 phân cấp nhà và công trình – nguyên tắc cơ bản
  adminxaydungduclinh thích bài này.
 6. xaydungduclinh
  Tiêu chuẩn 2748 - 1991 quy định những nguyên tắc chung để phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng bao gồm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi
  admin thích bài này.
 7. Tungdo05
  Cảm ơn bạn
  admin thích bài này.