Tiêu chuẩn việt nam 2546-1978 bảng điện chiếu sáng nhóm

 1. TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC


  TCVN 2546-78

  BẢNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG NHÓM ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT


  Lighting system group panel boards Technical specifications​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-2546-1978-bảng-điện-chiếu-sáng-nhóm.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho bảng chiếu sáng nhóm có công dụng chung dùng để đặt cố định trong công nghiệp, nhà công cộng, và dùng để phân phối điện năng, bảo vệ quá tải và dòng điện ngắn mạch của mạng điện chiếu sáng ba pha xoay chiều điện áp đến 600 V, tần số 50 và 60 Hz, đồng thời dùng để đóng, ngắt điện không thường xuyên.
  1. YÊU CẦU KỸ THUẬT
  1.1. Bảng chế tạo phải phù hợp với tiêu chuẩn này, với các tiêu chuẩn và các điều kiện kỹ thuật cho từng loại, lô và từng kiểu riêng biệt theo bản vẽ thi công, mẫu chuẩn đã được phê chuẩn.
  1.2. Cấp bảo vệ của bảng – IP20, IP44 và IP54 theo TCVN 1988 – 77 và phải ghi rõ từng loại cụ thể.
  1.3. Bảng làm việc được trong các điều kiện:
  • Chiều cao trên mặt biển không quá 1000 m;
  • Môi trường xung quanh không có các chất ở nồng độ phá hoại sự làm việc bình thường của bảng như hơi, chất lỏng và bụi.
  1.4. Bảng phải chế tạo để làm việc được ở dòng điện danh định và phù hợp với các kiểu đã quy định trong bảng 1 và sơ đồ của tiêu chuẩn này.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.