Tiêu chuẩn việt nam 2288-1978 yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 2288:1978

  CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM VÀ CÓ HẠI TRONG SẢN XUẤT - PHÂN LOẠI


  Dangerous and harmful effects to production process - Classification​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-2288-1978-yếu-tố-nguy-hiểm-có-hại-trong-sản-xuất.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất, quy định việc phân loại và nêu rõ đặc điểm của việc nghiên cứu xây dựng loại tiêu chuẩn yêu cầu và định mức các yếutố nguy hiểm và có hại trong sản xuất thuộc hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động.
  1. Phân loại các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất
  1.1. Căn cứ vào bản chất tác động, các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất được phân thành các nhóm:
  • Lí học;
  • Hoá học;
  • Sinh vật học;
  • Tâm sinh lí học.
  1.1.1. Nhóm các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất về lí học được chia thành các phân nhóm.
  • Máy móc và cơ cầu chuyển động các bộ phận chuyển động của thiết bị sản xuất không được bảo vệ; các sản phẩm, phôi, vật liệu di chuyển.
  • Độ chứa bụi và độ chứa các chất khí trong không khí khu vực làm việc tăng;
  • Nhiệt độ bề mặt các thiết bị, vật liệu tăng hoặc giảm;
  • Nhiệt độ không khí khu vực làm việc tăng hoặc giảm áp suất môi trường làm việc tăng hoặc giảm và sự thay đổi đột ngột của nó;
  • Mức độ ồn ở nơi làm việc tăng;
  • Mức độ rung tăng;
  • Mức độ dao động hạ âm tăng;
  • Mức độ siêu âm tăng;
  • Độ ầm không khí tăng hoặc giảm;
  • Sự chuyển động của không khí nơi làm việc tăng hoặc giảm;
  • Sự ion hoá không khí tăng hoặc giảm;
  • Mức độ bức xạ ion ở khu vực làm việc tăng;
  • Mức độ nguy hiểm của điện áp trong mạch điện khi đóng mạch có thể có điện đi qua cơ thể con người;
  • Mức độ tĩnh điện tăng;
  • Mức độ bức xạ điện từ tăng;
  • Cường độ điện cường tăng; Cường độ từ cường tăng;
  • Không có hoặc không đủ ánh sáng tự nhiên;
  • Độ rọi chiếu sáng không đủ ở khu vực làm việc;
  • Độ chói của ánh sáng tăng;
  • Độ tương phản giảm;
  • Độ loá trực tiếp và độ loá phản xạ;
  • Xung giao động của quang thông tăng;
  • Mức độ bức xạ tử ngoại tăng;
  • Mức độ bức, xạ hồng ngoại tăng.
  1.1.2. Nhóm các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất về hoá học được chia thành các phân nhóm như sau:
  a) Theo các đặc tính tác động lên con người:
  • Các yếu tố độc hại chung;
  • Các yếu tố kích thích;
  • Các yếu tố tăng nhậy cảm;
  • Các yếu tố gây ung thư;
  • Các yếu tố gây đột biến;
  • Các yếu tố ảnh hưởng dển chức năng tái sinh.
  b)Theo đường thâm nhập vào cơ thể con người:
  • Tác động qua con đường hô hấp;
  • Tác động qua hệ thống tiêu hoá;
  • Tác động qua da.
  1.1.3. Nhóm các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất vế sinh vật học bao gồm các. đối tượng sinh học tác động đến người lao động gây nên chấn thương hoặc bệnh tật như: vi sinh vật (vi trùng, siêu vi trùng, trực khuẩn, xoắn trùng, nấm, nguyên sinh);
  Đại sinh vật (thực vật và động vật)
  1.1.4. Nhóm các yếu tố sản xuất nguy biểm và có hại tâm.sinh lý theo tính chất tác động chia thành các phân nhóm:
  • Sự quá tải thể lực;
  • Sự quá tải thần kinh tâm lí.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.