Tiêu chuẩn việt nam 2276-1991 tấm sàn hộp bê tông cốt thép

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 2276 : 1991

  TẤM SÀN HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP DÙNG LÀM SÀN VÀ MÁI NHÀ DÂN DỤNG


  Reinforced concrete hollow slabs for building floors and roofs​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-22761991-tấm-sàn-hộp-bê-tông-cốt-thép-dùng-làm-sàn-và-mái-nhà-dân-dụng.jpg
  Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 2276: 1978
  Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế và chế tạo tấm sàn hộp bê tông cốt thép có một hoặc hai lỗ rỗng hình thang (tấm sàn rỗng) dùng làm sàn và mái nhà dân dụng.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các tấm sàn dùng trong môi trường ăn mòn.
  1. Kiểu, loại và kích thước cơ bản
  1.1. Hình dạng và các kích thước cơ bản của tấm sàn được quy định trên các hình vẽ 1, 2, 3 và ở các bảng 1, 2, 3.
  1.2. Các tấm sàn hộp được thiết kế theo 4 kiểu mặt cắt với chiều rộng danh nghĩa là 450, 600, 900 và 1200mm.
  1.3. Theo khối lượng, tấm sàn được chia thành 3 loại:
  1.3.1. Tấm sàn loại nhỏ: khối lượng một tấm nhỏ hơn 500kg. Loại này bao gồm các tấm sàn với mặt cắt có 1 hoặc 2 lỗ rỗng, chiều cao 200mm, chiều dài từ 1500 đến 4500mm với môđun 300mm.
  1.3.2. Tấm sàn loại trung bình: khối lượng một tấm từ 500 đến 1000kg. Loại này bao gồm các tấm sàn với mặt cắt có 2 lỗ rỗng, chiều cao 200mm, chiều dài từ 3000 đến 4500mm với môđun 300mm.
  1.3.3. Tấm sàn loại lớn: khối lượng một tấm sàn trên 1000kg. Loại này bao gồm các tấm sàn với mặt cắt có 2 lỗ rỗng, chiều cao 250mm và 300mm, chiều dài từ 4800 đến 7200mm với môđun 300mm.
  1.4. Theo khả năng chịu tải, tấm sàn được thiết kế theo 4 cấp tải trọng dưới đây:
  • Tải trọng cấp 1: không lớn hơn 4500 N/m2(450kg/m2);
  • Tải trọng cấp 2: từ 4510 đến 6500 N/m2 (451 – 650kg/m2);
  • Tải trọng cấp 3: từ 6510 đến 8500 N/m2 (651 – 850kg/m2);
  • Tải trọng cấp 4: từ 8510 đến 1000 N/m2 (851 – 1000kg/m2).
  1.5. Kí hiệu các tấm sàn hộp được ghi bằng hai chữ cái SH kèm theo các chữ số hoặc nhóm chữ số theo thứ tự sau:
  • Chữ số đầu tiên chỉ cấp tải trọng của tấm sàn;
  • Nhóm chữ số tiếp theo chỉ chiều dài danh nghĩa của tấm sàn tính bằng dm;
  • Nhóm chữ số (hoặc chữ số) cuối cùng chỉ chiều rộng quy ước của tấm sàn tính bằng dm.
  Ví dụ: SH – 2 – 24.9
  Là kí hiệu của tấm sàn hộp chịu tải trọng cấp 2, có chiều dài quy ước 24dm (2400mm), chiều rộng quy ước 9dm (900mm).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.