Tiêu chuẩn việt nam 2119-1991 đá canxi cacbonat để nung vôi xây dựng

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 2119 : 1991

  ĐÁ CANXI CACBONAT ĐỂ NUNG VÔI XÂY DỰNG


  Calcium carbonate rocks for lime production in construction​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-2119-1991-đá-canxi-cacbonat-để-nung-vôi-xây-dựng.jpg
  Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 2119: 1977
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho đá canxi cacbonat khai thác tại các mỏ đá vôi dùng để nung vôi xây dựng.
  1. Yêu cầu kĩ thuật
  1.1. Đá canxi cacbonat để nung vôi xây dựng thường có mầu đen, xanh xám, xám tro…,có vân, có cấu trúc mịn.
  1.2. Tuỳ theo loại lò và nhiên liệu, kích thước đá canxi cacbonat để nung vôi xây dựng được quy định từ 80 đến 180 mm.
  1.3. Tuỳ thuộc vào thành phần hoá học, đá canxi cacbonat để nung vôi được chia thành hai hạng theo bảng sau:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.