Tiêu chuẩn việt nam 2118-1994 gạch canxi silicat yêu cầu kỹ thuật

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 2118 : 1994

  GẠCH CANXI SILICAT – YÊU CẦU KĨ THUẬT


  Calcium silicate bricks – Technical requirements​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-tcvn-2118-1994-gạch-canxi-silicat-yêu-cầu-kỹ-thuật.jpg
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch canxi silicat thông thường, sản xuất bằng cách ép bán khô của hỗn hợp cát thiên nhiên với vôi và được làm cứng chắc trong nồi hấp và áp suất cao.
  2 Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 246: 1986 Gạch xây. Phương pháp xác định độ bền nén; TCVN 247: 1986 Gạch xây. Phương pháp xác định độ bền uốn; TCVN 248: 1986 Gạch xây. Phương pháp xác định độ hút nước;
  • TCVN 250: 1986 Gạch xây. Phương pháp xác định độ khối lượng thể tích;
  • TCVN 1451: 1986 Gạch đặc đất sét nung
  3 Yêu cầu kĩ thuật
  3.1. Gạch canxi silicat có dạng hình hộp chữ nhật. Kích thước và sai lệch kích thước viên gạch được quy định như sau:
  • Kích thước, mm;
  • Dài 220 ± 4
  • Rộng 105 ± 3
  • Dày 60 ± 3
  3.2. Ngoài nguyên liệu chính là cát thiên nhiên và vôi, có thể sử dụng thêm trong quá trình sản xuất gạch các chất kết dính mác thấp khác hoặc phụ gia khoáng hoạt tính. Nhưng các chất phụ này không làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng và ngoại hình gạch.
  3.3. Gạch canxi silicat phải đảm bảo vuông thành sắc cạnh. Sai lệch về hình dạng bên ngoài viên gạch không vượt quá giới hạn quy định ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.