lavita thuận an

Tiêu chuẩn việt nam 2-1974 hệ thống tài liệu thiết kế khổ giấy

 1. Tiêu-chuẩn-việt-nam-2-1974-hệ-thống-tài-liệu-thiết-kế-khổ-giấy.jpg
  Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế cho TCVN 2 - 63
  1. Tiêu chuẩn này quy định khổ giấy của các bản vẽ và những tài liệu kỹ thuật khác của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng.
  2. Khổ giấy được xác định bằng các kích thước mép ngoài của bản gốc, bản chính, bản điệp và bản in (thể hiện bằng nét liền mảnh trên hình 1).
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-2-1974-hệ-thống-tài-liệu-thiết-kế-khổ-giấy-1.jpg
  Hình 1
  3. Các khổ chính gồm có khổ có kích thước các cạnh là 1189 x 841 mm, diện tích 1 m2 và bốn khổ khác được chia từ khổ này ra, cách chia như hình 2.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. nhauyen
  hệ thống tài liệu thiết kế
 3. xaydungduclinh
  tiêu chuẩn hệ thống tài liệu thiết kế
 4. hoaiphuong0703
  tiêu chuẩn việt nam hệ thống tài liệu thiết kế
  admin, kstuankiethoangnhauyen thích bài này.
 5. hoangnhauyen
  tiêu chuẩn khổ giấy hệ thống tài liệu thiết kế
  adminkstuankiet thích bài này.
 6. kstuankiet
  Tiêu chuẩn 2 - 1974 quy định khổ giấy của các bản vẽ và những tài liệu kỹ thuật khác của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng
  admin thích bài này.