Tiêu chuẩn việt nam 1844-1976 thép cán nóng thép băng

 1. TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC


  TCVN 1844 - 76

  THÉP CÁN NÓNG - THÉP BĂNG


  Hot - rolled steel strips​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-1844-1976-thép-cán-nóng-thép-băng.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép băng cán nóng có chiều rộng từ 20 đến 200 mm, chiều dày từ 1,2 đến 5 mm.
  1. KÝ HIỆU QUY ƯỚC THÉP BĂNG CÁN NÓNG
  1.1. Thép băng cán nóng có chiều rộng 150 mm với mép cán (K) và chiều dày 2,2 mm:
  Thép băng 150 x 2,2 K TCVN 1844-76
  1.2. Thép băng cán nóng có chiều rộng 80 mm với mép cắt (C) và chiều dày 2,5 mm:
  Thép băng 80 x 2,5 C TCVN 1844-76
  2. CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC
  2.1. Chiều rộng, chiều dày và khối lượng 1m chiều dài của thép băng phải phù hợp với bảng 1 và hình vẽ.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.