Tiêu chuẩn việt nam 1844-1976 thép cán nóng thép băng

 1. TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC


  TCVN 1844 - 76

  THÉP CÁN NÓNG - THÉP BĂNG


  Hot - rolled steel strips​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-1844-1976-thép-cán-nóng-thép-băng.jpg
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép băng cán nóng có chiều rộng từ 20 đến 200 mm, chiều dày từ 1,2 đến 5 mm.
  1. KÝ HIỆU QUY ƯỚC THÉP BĂNG CÁN NÓNG
  1.1. Thép băng cán nóng có chiều rộng 150 mm với mép cán (K) và chiều dày 2,2 mm:
  Thép băng 150 x 2,2 K TCVN 1844-76
  1.2. Thép băng cán nóng có chiều rộng 80 mm với mép cắt (C) và chiều dày 2,5 mm:
  Thép băng 80 x 2,5 C TCVN 1844-76
  2. CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC
  2.1. Chiều rộng, chiều dày và khối lượng 1m chiều dài của thép băng phải phù hợp với bảng 1 và hình vẽ.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like và viết bình luận để download.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoangnhauyen
 3. kstuankiet
  tiêu chuẩn thép cán nóng
 4. nhauyen
  tiêu chuẩn thép băng thép cán nóng
  admin, hoaiphuong0703xaydungduclinh thích bài này.
 5. xaydungduclinh
  Tiêu chuẩn 1844 - 1976 áp dụng cho thép băng cán nóng có chiều rộng từ 20 đến 200 mm, chiều dày từ 1,2 đến 5 mm
  adminhoaiphuong0703 thích bài này.
 6. hoaiphuong0703
  thép băng cán nóng
  admin thích bài này.